دانلود فایل مبحث ۹ (ساختمان های بتنی)

مبحث 9

دانلود فایل مبحث ۹ با پسوند پی دی اف

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان که طرح و اجرای ساختمان های بتنی می باشد و جزو منابع آزمون های عمران و معماری میباشد

برای دانلود  فایل مبحث ۹ از لینک دانلود رایگان پایین صفحه استفاده کنید

سرفصل ها ( فهرست مطالب ) مبحث ۹

فصل اول :کلیات

۹-۱-۱ هدف

۹-۱-۲ دامنه کاربرد

۹-۱-۳ مبانی طراحی

۹-۱-۴ ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله

۹-۱-۵ واحدها

۹-۱-۶ علایم و اختصارات

 

فصل دوم : شرایط کلی ارائه تایید مدارک فنی و مستندسازی

۹-۲-۱ ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی

۹-۲-۲ نظارت و بازرسی

۹-۲-۳ آزمایش بارگذاری

۹-۲-۴ تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

 

فصل سوم : مصالح و اجزای بتن

۹-۳-۱ کلیات

۹-۳-۲ سیمان

۹-۳-۳ سنگدانه یا مصالح سنگی

۹-۳-۴ آب

۹-۳-۵ مواد افزودنی

۹-۳-۶ مواد جایگزین سیمان یا مکمل سیمان

 

فصل چهارم : میلگردهای مصرفی

۹-۴-۰ علائم اختصاری

۹-۴-۱ میلگردهای فولادی

۹-۴-۲ میلگردهای کامپوزیتی

 

فصل پنجم : مقاومت بتن

۹-۵-۰علائم اختصاری

۹-۵-۱ کلیات

۹-۵-۲ مبانی تعیین نسبتهای اختلاط بتن

۹-۵-۳ تعیین نسبتهای اختلاط بر اساس تجربه کارگاهی و مخلوط های آزمایشی

 

فصل ششم : پایایی(دوام)بتن و میلگردهای فولادی

۹-۶-۱ کلیات

۹-۶-۲ مکانیزمهای کاهنده پایایی

۹-۶-۳ ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف

۹-۶-۴ دسته بندی شرایط محیطی و الزامات بتن مسلح در معرض یون‌های کلرید

۹-۶-۵ تخمین عمر مفید ساختمانهای بتن مسلح

۹-۶-۶ دوام در محیط‌های در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن

۹-۶-۷ تدابیر احتیاطی در محیط‌های سولفاتی

۹-۶-۸پوشش بتنی روی میلگردها

 

فصل هفتم : اجرای بتن

۹-۷-۱ نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی

۹-۷-۲ اختلاط بتن

۹-۷-۳ انتقال بتن

۹-۷-۴ بتن ریزی

۹-۷-۵ تراکم بتن

۹-۷-۶ پرداخت سطح بتن

۹-۷-۷ عمل آوردی

 

فصل هشتم : اجرای بتن در شرایط غیر متعارف

۹-۸-۱ شرایط غیر متعارف

۹-۸-۲ اجرای بتن در هوای گرم

۹-۸-۳ ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

۹-۸-۴ ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد

۹-۸-۵ مشخصات بتن پمپی(پمپ شونده)

۹-۸-۶ مشخصات بتن های پاشیدنی(شاتکریت)

۹-۸-۷ مشخصات بتن های مصرفی برای بتن ریزی از طریق ترمی(قیف و لوله)

۹-۸-۸ مشخصات بتن های مصرفی در شمع های بتنی در جاریز

دانلود فایل مبحث ۹ با پسوند پی دی اف

فصل نهم : بتن های ویژه

۹-۹-۰ علائم اختصاری

۹-۹-۱ کلیات

۹-۹-۲ بتن پر مقاومت

۹-۹-۳ بتن الیافی

۹-۹-۴ بتن خود تراکم

۹-۹-۵ بتن اصلاح شده با پلیمر

۹-۹-۶ بتن سنگین

۹-۹-۷ بتن سبک

 

فصل دهم : ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی

۹-۱۰-۰ علائم اختصاری

۹-۱۰-۱ کلیات

۹-۱۰-۲ ضوابط پذیرش سیمانهای پرتلند

۹-۱۰-۳ ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن

۹-۱۰-۴ ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن

۹-۱۰-۵ ضوابط پذیرش مواد افزودنی مصرفی در بتن

۹-۱۰-۶ ضوابط پذیرش پوزولان ها و مواد شبه سیمانی

۹-۱۰-۷ ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

۹-۱۰-۸ضوابط پذیرش بتن های مصرفی در کارگاه

۹-۱۰-۹ کنترل و بازرسی بتن و اجرای آن

 

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاری

۹-۱۱-۱ بریدن میلگردها

۹-۱۱-۲ خم کردن میلگردها

۹-۱۱-۳ جایگذاری و بستن آرماتورها

۹-۱۱-۴ کاربرد توام انواع مختلف فولاد

۹-۱۱-۵ رواداری ها

۹-۱۱-۶ نقشه ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها

 

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندی در بتن،لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن

۹-۱۲-۰ علائم اختصاری

۹-۱۲-۱ کلیات و تعاریف

۹-۱۲-۲ درزهای بتن

 

فصل سیزدهم : اصول تحلیل و طراحی

۹-۱۳-۰ علائم اختصاری

۹-۱۳-۱ گستره

۹-۱۳-۲ اهداف طراحی

۹-۱۳-۳ اصول پایه طراحی

۹-۱۳-۴ ضرایب ایمنی

۹-۱۳-۵ اعضای سازه ای

۹-۱۳-۶ اصول تحلیل

۹-۱۳-۷ مشخصات مصالح

۹-۱۳-۸ مشخصات هندسی

۹-۱۳-۹ بارگذاری

۹-۱۳-۱۰ طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت

۹-۱۳-۱۱ کنترل در حالت حدی بهره برداری

 

فصل چهاردهم :خمش و بارهای محوری

۹-۱۴-۰ علائم اختصاری

۹-۱۴-۱ گستره

۹-۱۴-۲ حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری

۹-۱۴-۳ فرضیات طراحی مقطع

۹-۱۴-۴ ضوابط کلی طراحی

۹-۱۴-۵ محدودیت‌های آرماتورها در قطعات خمشی

۹-۱۴-۶ ضوابط تیرهای T شکل و تیرچه های بتنی

۹-۱۴-۷ فاصله تکیه گاههای جانبی قطعات خمشی

۹-۱۴-۸ابعاد طراحی برای قطعات فشاری

۹-۱۴-۹محدودیت‌های آرماتورها در قطعات فشاری(ستون‌ها)

۹-۱۴-۱۰ مقاومت اتکایی

۹-۱۴-۱۱ محدودیتهای فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

 

فصل پانزدهم :برش و پیچش

۹-۱۵-۰ علائم اختصاری

۹-۱۵-۱ گستره

۹-۱۵-۲ حالت حدی نهایی مقاومت در برش

۹-۱۵-۳ نیروی برشی مقاوم تامین شده توسط بتن

۹-۱۵-۴ نیروی برشی تامین شده توسط آرماتورها

۹-۱۵-۵ ضوابط کلی طراحی برای برش

۹-۱۵-۶ محدودیت آرماتورهای برشی

۹-۱۵-۷ حالت حدی نهایی پیچش

۹-۱۵-۸ لنگر پیچشی مقاوم تامین شده توسط آرماتورهای پیچشی

۹-۱۵-۹ترکیب پیچش و خمش- پیچش و برش

۹-۱۵-۱۰ محدودیت های آرماتورهای پیچشی

۹-۱۵-۱۱ لنگر پیچشی نهایی در اعضای ساختمان های نامعین

۹-۱۵-۱۲ جزئیات تکمیلی آرماتورهای عرضی

۹-۱۵-۱۳ برش اصطکاکی

۹-۱۵-۱۴ ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد(تیرهای عمیق)

۹-۱۵-۱۵ ضوابط ویژه برای دستکها و شانه ها

۹-۱۵-۱۶ ضوابط ویژه برای دیوارها

۹-۱۵-۱۷ضوابط ویژه برای دالها و شالوده ها

۹-۱۵-۱۸ ضوابط ویژه برای اتصالات قابها

 

فصل شانزدهم : اثر لاغری و کمانش

۹-۱۶-۰ علائم اختصاری

۹-۱۶-۱ گستره

۹-۱۶-۲ کلیات

۹-۱۶-۳طبقات مهار شده جانبی

۹-۱۶-۴ طول آزاد قطعات فشاری

۹-۱۶-۵طول موثر قطعات فشاری

۹-۱۶-۶شعاع ژیراسیون

۹-۱۶- ۷ ضوابط اثر لاغری

۹-۱۶-۸روش تشدید لنگرهای خمشی

۹-۱۶-۹حداقل برو محوری بار

۹-۱۶-۱۰ اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره

۹-۱۶-۱۱تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری

 

فصل هفدهم : تغییر شکل و ترک خوردگی

۹-۱۷-۰ علائم اختصاری

۹-۱۷-۱ گستره

۹-۱۷-۲ تغییر شکل

۹-۱۷-۳ ترک خوردگی ها

 

فصل هجدهم : طراحی دال

۹-۱۸-۰ علائم اختصاری

۹-۱۸-۱ گستره

۹-۱۸-۲ تعاریف

۹-۱۸-۳ ضوابط کلی طراحی دال ها

۹-۱۸-۴ آرماتورگذاری در دال ها

 

فصل نوزدهم مبحث ۹ : طراحی دیوار

۹-۱۹-۰علائم اختصاری

۹-۱۹-۱ گستره

۹-۱۹-۲ تعاریف

۹-۱۹-۳ضوابط کلی طراحی

۹-۱۹-۴ محدودیت آرماتورها

۹-۱۹-۵دیوارهای باربر

۹-۱۹-۴ دیوارهای برشی

۹-۱۹-۴ دیوارهای حائل

 

فصل بیستم : طراحی شالوده

۹-۲۰-۰ علائم اختصاری

۹-۲۰-۱ گستره

۹-۲۰-۲ تعاریف

۹-۲۰-۳ ضوابط کلی طراحی

۹-۲۰-۴ ضوابط تعیین بارهای وارد بر شالوده ها

۹-۲۰-۵ آرماتورهای شالوده ها و شمع ها و محدودیتهای آنها

۹-۲۰-۶ انتقال نیرو از پای ستون،دیوار یا ستون پایه بتنی به شالوده

۹-۲۰-۷ محدود کردن حرکت نسبی شالوده ها

۹-۲۰-۸ آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در شالوده ها

 

فصل بیستم و یکم:مهار و وصله آرماتور

۹-۲۱-۰ علائم اختصاری

۹-۲۱-۱ گستره

۹-۲۱-۲ مهار میلگردها

۹-۲۱-۳ ضوابط مهار آرماتورهای خمشی

۹-۲۱-۴ وصله میلگردها

 

فصل بیستم و دوم : ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی

۹-۲۲-۰ علائم اختصاری

۹-۲۲-۱ گستره

۹-۲۲-۲ مدت زمان مقاومت در برابر حریق

۹-۲۲-۳ اثر تغییرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی

۹-۲۲-۴ ملاحظات طراحی

 

فصل بیستم و سوم: ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

۹-۲۳-۰ علائم اختصاری

۹-۲۳-۱ گستره

۹-۲۳-۲ضوابط کلی طراحی

۹-۲۳-۳ضوابط ساختمانهای با شکل پذیری متوسط

۹-۲۳-۴ضوابط ساختمانهای با شکل پذیری زیاد

 

فصل بیستم و چهارم  مبحث ۹: طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

۹-۲۴-۰ علائم اختصاری

۹-۲۴-۱ گستره

۹-۲۴-۲ تعاریف

۹-۲۴-۳ روشهای پیش تنیدگی بتن

۹-۲۴-۴ ضوابط کلی طراحی

۹-۲۴-۵ مشخصات بتن مصرفی

۹-۲۴-۶ فولاد پیش تنیدگی

۹-۲۴-۷ حالتهای حدی نهایی مقاومت

۹-۲۴-۸ کنترل پایداری قطعات بتن پیش تنیده

۹-۲۴-۹حالت حدی بهره برداری

۹-۲۴-۱۰ طراحی برشی

۹-۲۴-۱۱ پیچش

۹-۲۴-۱۲ کنترل مقاومت در پشت گیره ها و خفت انداختن سیم ها

۹-۲۴-۱۳جزئیات اجرائی

۹-۲۴-۱۴ ضوابط مربوط به آرماتورهای معمولی

برای دانلود فایل مبحث ۹ از لینک زیر استفاده کنین

 

دیدگاهتان را بنویسید