دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

فایل مبحث 8

دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان با فرمت pdf

برای دانلود فایل مبحث ۸ اینجا کلیک کنید

در این مبحث الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های آجری با کلاف، بدون کلاف و همچنین ساختمان‌های خشتی و سنگی ارائه شده است. مشخصات مصالح مورد استفاده در ساختمان‌های فوق الذکر نیز در ادامه همین مبحث آمده است.

فهرست مطالب (سر فصل های) مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی )

فصل اول- کلیات

۸-۱-۱ دامنه کاربرد

۸-۱-۲ تعریف ها

 

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۸-۲-۱ کلیات

۸-۲-۲ مصالح ساختمانی‌

 

فصل سوم- الزامات عمومی

۸-۳-۱ کلیات

 

فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح

۸-۴-۱ کلیات

۸-۴-۲ تحلیل و طراحی

۸-۴-۳ ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم

۸-۴-۴ ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط

۸-۴-۵ ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

 

فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف

۸-۵-۱ کلیات

۸-۵-۲ محدوده کاربرد‌

۸-۵-۳ ساختگاه

۸-۵-۴ مصالح

۸-۵-۵ طرح و اجرا

 

فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح

۸-۶-۱ کلیات

۸-۶-۲ محدوده کاربرد‌

۸-۶-۳ ساختگاه

۸-۶-۴ مصالح

 

۸-۶-۵ طرح و اجرا

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان؛ طرح واجرای ساختمانهای بامصالح بنایی

امروزه در شهرهای کوچک و روستاها مصالح بنایی، کاربرد بسیار گسترده‌ای در امر ساختمان سازی دارد. وقوع ویرانی‌های زیاد در اثر زلزله‌های پیاپی، در این دسته از ساختمان‌ها، بیانگر این مطلب است که برای احداث ساختمان‌هایی با مصالح بنایی، نیاز به مجموعه قوانین و مقررات فراگیر و لازم الاجرا است. با رعایت این مجموعه قوانین سطح کیفی ساخت و ساز این ساختمان‌ها را ارتقا خواهد داد. مبحث ۸ از مجموعه مقررات ملی ساختمان، ظوابط و قوانین مربوط به احداث ساختمان‌های بنایی خشتی، سنگی، آجری، سنتی و دارای کلاف و غیر مسلح است.

دامنه کاربرد مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

کاربرد مقررات این فصل به مسایل اجرایی و مصالح ساختمان‌های آجری با کلاف، ساختمان‌های بنایی سنتی اجری و ساختمان‌های خشتی و ساختمان‌های سنگی (ساختمان‌هایی که در نواحی دور دست ساخته می‌شوند به طوری که فراهم آوردن مصالح، تجهیزات و نیروی انسانی ماهر، در انجا مشکل است) محدود می‌شود.

برای دانلود فایل مبحث ۸ اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید