دانلود جزوه بتن ويژه آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران مرداد 94

دانلود جزوه بتن ويژه آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران مرداد 94

دوستان عزیز جزوه بتن آزمون محاسبات نظام ومهندسی رو از لینک زیر دانلود کنند

فهرست جزوه بتن (ويژه آزمون محاسبات)
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
-۲ اصول تحليل و طراحي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
-۱-۲ مشخصات مصالح …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
-۳ خمش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۳ تار خنثي در تيرها …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
تيرها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ Mn-2-3
تير – آرماتور بالانس …………………………………………………………………………………………………. ۱۸
دانلود جزوه بتن ويژه آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران مرداد 94

دیدگاهتان را بنویسید