آشنایی با مجازات های انتظامی مطابق قانون نظام مهندسی

آشنایی با مجازات های انتظامی مطابق قانون نظام مهندسی

آشنایی با مجازات های انتظامی مطابق قانون نظام مهندسی

قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی مجازات های انتظامی می پردازیم.

مجازات های انتظامی اصلی:

درجه۱- اخظار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۲- توبیخ کتبی در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۳- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۴- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۵- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۶- محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.

مجازات های انتظامی تبعی:

الف) سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه ای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا.

ب) محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات درجه های چهار و پنج و محرومیت دائم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.

پ) اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع محرومیت های قبلی از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.

ت) مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال می شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیر عامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و موثر در تخلف شخص حقوقی دخیل بوده اند، نیست.

ث) شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات های انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید