آشنایی با الزامات ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو

آشنایی با الزامات ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو

آشنایی با الزامات ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو می پردازیم.

آشنایی با الزامات ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو

الزامات ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو:

الف) ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو، در صورتی که منار یکدیگر قرار گیرند، هر یک ۲/۵*۵/۰ متر می باشد. هنگامی که خودروها در طول و پشت سر یکدیگر قرار می گیرند، ابعاد مورد نیاز برای هر یک ۲/۵*۶/۰ متر می باشد. در توقفگاه های سرپوشیده در صورتیکه فاصله محور ستون ها ۵/۰ متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل ۴/۵ متر باشد. دو خودرو می توانند بین دو ستون قرار گیرند. افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله داخلی ستون ها به ازای ۲/۵ متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

ب) در صورتی که توقف خودروی معلول در توقفگاه های خصوصی الزامی باشد. بشرط عدم وجود مانع برای باز شدن در، ابعاد لازم ۳/۵ *۵ متر محور تا محور می باشد و به ازای هر طرف دیوار یا مانع، ۰/۲۵ متر به عرض آن اضافه می شود.

پ) در صورتی که دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد، عرض آن باید حداقل ۳ متر و طول آن ۵ متر باشد.

ت) حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه های بزرگ و متوسط نباید از ۵ متر کمتر باشد. در توقفگاه های کوچک حداقل مسیر رفت و آمد، باید هم عرض شیبراه، ۳ متر باشد.

ث) در توقفگاه های عمومی، شیبراه های مسقف با طول بیشتر از ۲۰ متر، با حداکثر شیب ۱۶% مجاز است. در طول کمتر از ۲۰ متر حداکثر شیب مجاز ۱۷% است، اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰% باشد.

ج) حداکثر شیب در شیبراه روباز در توقفگاه های متوسط و بزرگ خصوصی ۱۵% است. حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰% باشد.

چ) حداکثر شیب در شیبراه های مسقف در توقفگاه های کوچک خصوصی حداکثر ۱۷% مجاز است. اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای باید مساوی یا کمتر از ۱۰% باشد.

ح) ایجاد ورودی و خروجی مجزا در توقفگاه های بزرگ عمومی الزامی است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید