پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

در ادامه بررسی تست های آزمون نظات معماری در مهر ۹۹ در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی می پردازیم. در آزمون فوق از کتاب مذکور ۲ تست مطرح شده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که ویرایش سال ۹۰ کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۹-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) انحراف قوس جوشکاری در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند.

۲) موتور- مولدها با جریان ثابت، برای جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن مناسب نیستند.

۳) برای پر کردن درزهای ورق های ضخیم در موقعیت جوشکاری تخت باید از جریان یکسو استفاده کرد.

۴) از مزایای استفاده از ماشین های جوش با جریان یکسو در مقایسه با دیگر انواع ماشین ها قیمت پایین و کاهش در مصرف انرژی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ماشین جوشکاری جریان متاوب:رج ص۵۲

موتور-مولد:رج ص۴۸

ماشین جوشکاری مبدل یکسو کننده:رج ص۵۰

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۲-۶-۳   صفحه ۵۲ کتاب راهنمای جوش

بند ۲-۶-۳ ماشین های جوشکاری جریان متاوب (A.C) – مبدل های جریان متاوب (ترانس ها)

خاصیت جریان متاوب این است که در هر ثانیه ۱/۱۲۰ ثانیه جهت آن عکس می شود. این تغییر فاز مداوم جریان، باعث کاهش میدان مغناطیسی جریان شده و در نتیجه از انحراف قوس می کاهد. انحراف قوس باعث پاشیدگی شده و در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند.

۱۰-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) در جوشکاری های خودکار با شدت جریان زیاد روکش الکترود باعث افزایش سرعت جوشکاری می شود.

۲) در تمام جوشکاری هایی که هدایت انبر توسط کارگر انجام می شود رعایت محدودیت طول الکترود ضروری است.

۳) روکش الکترود مانع از سرد شدن سریع نوار جوش می شود.

۴) جوشکاری با شدت جریان خیلی زیاد مانع از بریدگی لبه جوش در طول درز اتصال می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

روکش الکترود:رج ص۱۱

جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW):رج ص۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱-۶  صفحه ۱۱ کتاب راهنمای جوش

بند ۱-۶

روکش الکترود در حین جوشکاری به همراه الکترود ذوب شده و پس از سرد شدن به صورت لایه ای روی نوار جوش می بندد. وجود این لایه، از اکسیداسیون نوار جوش و سرد شدن سریع آن جلوگیری کرده و باعث افزایش کیفیت جوشکاری می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی نظارت عمران

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید