پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۸

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون نظارت تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۲۸-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص منبع نور روشنایی علائم خروج صحیح است؟

۱) علائم خروج را می توان از دورن علائم و یا از بیرون آن نورپردازی کرد.

۲) باید علائم خروج را از بیرون علائم نورپردازی کرد.

۳) این منبع باید در داخل خود علائم خروج باشد.

۴) هیچکدام

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شدت روشنایی علامت خروج:م۳ ص۱۰۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۳-۶-۹-۷ صفحه ۱۰۸ مبحث سوم

بند ۳-۶-۹-۷: شدت رئشنایی سطح علائم خروج که از بیرون روشن می شوند، نباید کمتر از ۵۴ لوکس باشد. علائمی که از داخل روشن می شوند نیز باید معادل همان روشنایی را داشته باشند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید