پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

به گزارش کلید واژه در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸ طبق بودجه بندی که منتشر کردیم (برای دیدن بودجه بندی سوالات نظارت عمران مهر ۹۸ همراه با تحلیل و ارائه نمودار کلیک کنید) از مبحث پنجم مقررات ملی تعداد ۴ تست آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ را برای دوستان قرار میدهیم

سوالات مبحث ۵ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸ از تست ۱۱ شروع شده و تا ۱۴ ادامه داشته است. که شما داوطلب عزیز با داشتن کلید واژه آزمون نظام مهندسی نظارت عمران (کلیک کنید) میتوانستید ۱۰۰% سوالات این مبحث را بصورت دقیق و صحیح در کمترین زمان پاسخ دهید.

۱۱– کدام یک از گزینه های زیر در مورد شیشه نشکن حرارتی و شیشه تنش زدایی شده، صحیح نیست؟

۱) شیشه نشکن حرارتی مقاومت کمتری نسبت به شیشه تنش زدای ی شده در برابر ضربه نشان می دهد.

۲) شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر ضربه نشان می دهد.

۳) شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر بار مکانیکی نشان می دهد.

۴) شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر بار حرارتی نشان می دهد.

کلید واژه مورد استفاده:

شیشه نشکن حرارتی:م۵ ص۱۱۰

شیشه تنش زدایی شده:م۵ ص۱۰۹، ۱۱۰

بر اساس بند ۵-۱۴-۱-۱۰ صفحه ۱۱۰ کتاب مبحث ۵ گزینه ۱ صحیح میباشد.

۱۰-۱-۱۴-۵ در فرآیند تولید شیشه نشکن حرارتی، شیشه تنش زدایی شده در یک فرایند گرمایش وسپس سرمایش سر یع قرار می گیرد که باعث پدید آمدن تنش فشار ی ز یاد در دو سطح شیشه و به دنبال ان تنش کششی در مرکز می شود. به دلیل وجود تنشهای فشار ی سطحی، شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتر ی نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر ضربه، بار مکانیکی یا تنش حرارتی نشان می دهد. اگر شیشه نشکن حرارتی بشکند، به قطعات ر یز نستا بی خطر خرد خواهد شد. شیشه نشکن حرارتی می تواند به عنوان شیشه ایمنی طبقه بندی گرد د. اندازه های این نوع شیشه باید به صورت از پیش تعیین شده باشد، ز یرا یک بار که شیشه با فرایند حرارتی نشکن شد، دیگر نمی توان آن را برش داد

نکته: شما دوستان میتوانید برای تمرین بیشتر و تسلط برا این کتاب از تست های تالیفی مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی) استفاده کنید

۱۲- در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟

۱) ماسه مصرفی باید گردگوشه باشد.

۲) ماسه مصرفی باید تیز گوشه باشد.

۳) ماسه معرفی می تواند گرد گوشه یا تیز گوشه باشد.

۴) حداقل ۵۰ درصد ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

بتن پاششی:م۵ ص۶۶،۷۷

سنگدانه مورد استفاده در بتن پاششی:م۵ ص۷۷

بر اساس بند ۵-۱۰-۳-۱-۸ صفحه ۷۷ کتاب مبحث ۵ گزینه ۳ صحیح میباشد.

۸-۱-۳-۱۰-۵ بتن های پاششی شاتکر یت

در مورد بتن های باسی )شاتکر ی ت( رعایت موارد ز یر لازم است

…….

ت – ماسه مصرفی می تواند گرد گوشه یا تیز گوشه باشد

پاسخ کاملا تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۸

۱۳-  در مورد رنگهای ساختمانی کدام عبارت صحیح نیست؟

۱) حداقل تعداد لایه رنگ های ساختمانی دو لایه است.

۲) رنگ های ساختمانی تزئینی باید دارای ترکیبات فرمالدهید باشند.

۳) رنگ های ساختمانی در برابر شرایط محیطی باید حداقل ۵ سال مقاوم باشند.

۴) رنگ های روغنی عمدتاً دارای ترکیبات سمی است و نباید از آنها استفاده شود.

کلید واژه های مورد استفاده:

رنگ روغنی:م۵ ص۱۲۴

رنگ های تزئینی:م۵ ص۱۲۲،۱۲۵

رنگ و پوشش های ساختمانی:م۵ ص۱۲۱{…}

بر ساسا بند ۵-۱۶-۴-۵ صفحه ۱۲۵ کتاب مبحث ۵ گزینه ۲ صحیح نمی باشد.

بند ۵ – ۱۶ – ۴ – ۵ رنگ های ساختمانی تزیینی نباید دارای ترکیبات فرمالدهید باشند

۱۴ – در مورد بتن خود متراکم شونده کدام عبارت صحیح نیست؟

۱)  استفاده از انواع سیمان های پرتلند مجاز می باشد.

۲)  استفاده از مواد معدنی مانند دوده سیلیس مجاز می باشد.

۳)  حداکثر اندازه سنگدانه ها به ۱۵ میلی متر محدود می شود.

۴)  تأمین روانی بتن توسط مواد افزودنی فوق روان کننده ممتاز صورت می گیرد.

کلید واژه مورد استفاده :

بتن خود متراکم شونده:م۵ ص۶۶،۷۳ تا۷۵

اندازه سنگدانه در بتن خودمتراکم:م۵ ص۷۴

حداکثر اندازه سنگدانه در بتن خودمتراکم:م۵ ص۷۴

مخلوط بتن خود متراکم:م۵ ص۷۴

بر اساس بند ۵-۱۰-۳-۱-۵ بند خ صفحه ۷۴ کتاب مبحث ۵ گزینه ۳ صحیح میباشد.

مطالب مرتبط با آزمون نظام مهندسی نظارت عمران

فیلم ها آموزشی آزمون نظام مهندسی

آزمون های آنلاین رایگان مباحث ۲۲ گانه

بهترین کلید واژه آزمون نظام مهندس 

تست های تالیفی مباحث ۲۲ گانه

دیدگاهتان را بنویسید