پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

ویرایش سال ۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید.

از مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان، ۱ سوال در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹ مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۳۸-مطابق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مناسب ترین گزینه در خصوص بازرسی تاسیسات برق و کنترل عملکرد آنها برای اطمینان ار ایمنی تاسیسات برق در چه مواقعی انجام می گیرد؟

۱) پس از پایان کار و با انجام هر گونه تغییرات

۲) پس از انجام هر گونه تغییرات

۳) پس از پایان کار و با انجام هر گونه تغییرات و در فواصل زمانی معین

۴) پس از انجام هر گونه تغییرات و در فواصل زمانی معین

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کنترل عملکرد:م۲۲ ص۵۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۲۲-۷-۲ صفحه ۵۱ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۷-۲: برای اطمینان از ایمنی تاسیسات برقی باید پس از پایان کار یا انجام هر گونه تغییرات و در فواصل زمانی معینی، این تاسیسات مورد بازرسی قرار گرفته و عملکرد آن ها کنترل شود.

دواطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید