معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون صلاحیت های (نظارت، اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به معرفی میراگرهای مورد استفاده در صنعت ساختمان می پردازیم.

معرفی میراگرهای مورد استفاده در صنعت ساختمان:

الف) میراگرهای جاری شونده (تسلیمی): 

این نوع میراگرها از ابزار اتلاف انرژی وابسته به تغییرمکان هستند که به واسطه ورود به ناحیه ی غیرارتجاعی با تبدیل بخش عمده ای از انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی باعث اتلاف انرژِی وارد شده با سازه خواهند شد. در این میراگرها از مواد شکل پیر استفاده خواهد شد.

معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

ب) میراگرهای ویسکوالاستیک: 

معمولا از مصالح جامد ویسکوالاستیک ساندویچی قرار گرفته بین صفحه های فلزی تشکیل می شوند و اتلاف انرژی ناشی از ایجاد کرنش های برشی در مصالح ویسکوالاستیک می باشد. استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک باعث افزایش سختی در سازه به مقدار کم می شود که ناشی از سختی ذاتی ذخیره شده در مصالح ویسکوالاستیک می باشد. هدف اصلی از به کاربردن میراگرهای ویسکوالاستیک اتلاف انرژی در سازه های در حال ارتعاش است.

معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

پ) میراگرهای ویسکوپلاستیک:

این میراگر از یک بلوک لاستیکی قرار داده شده بین دو صفحه فلزی قوسی کشل ساخته شده است. بدلیل وجود ماده ویسکوالاستیک و صفحات فلزی و پیکربندی خاص میراگر، این تجهیز در سطوح مختلف تحریکات اتلاف انرژی ورودی زلزله، باد و یا هر منبع ایجاد ارتعاش و لرزه در سازه ها را موجب می شود. در سطوح کم تحریکات اتلاف انرژی فقط توسط مصالح ویسکوالاستیک تامین می شود و در تحریکات قوی اتلاف انرژی توسط مصالح ویسکوالاستیک به همراه جاری شدن اجزا فولادی دستگاه تامین می گردد.

معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

ت) جداگرهای لرزه ای:

این تکیه گاه ها موجب جدایی سازه از زمین شده و مانع از انتقال لرزش شدید زلزله به سازه می شوند، در واقع با افزایش پریود، شتای طیفی کمتری به سازه منتقل می شود. اشکال متفاوتی از جداگرها به کار می رود. ولی کاربرد تکیه گاه چند لایه ورقه ای فولادی مابین لایه های لاستیکی متداول است. از مواد مورد استفاده در جداسازهای لرزه ای می توان به نئوپرن اشاره نمود. نئوپرن یک هموپلیمر از کلروپرن است.

معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶معرفی میراگرها مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

آشنایی با فرآورده های سیمانی مورد استفاده در ساختمان بر اساس مبحث ۵

آشنایی با فلزات غیرآهنی مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۶

معرفی نانو مواد مطابق با مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید