سرفصل های دوره کارآموزی اجرا عمران و معماری

کارآموزی اجرا

عناوین و سرفصل های دوره کارآموزی اجرا رشته عمران و معماری (ورود به حرفه پایه ۳)

دواطلبان عزیز آزمون نظام مهندسی برای صلاحیت اجرا عمران و اجرا معماری باید بعد از قبولی در آزمون تئوری نظام مهندسی (ورود به حرفه پایه ۳ ) باید یک دوره کار آموزش شرکت کنند که شامل  سرفصل ها و عناوین زیر می باشد،

الف: آشنایی با شرح وظایف پیمانکار(دوره کارآموزی اجرا)

۱:آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های پیمانکار

۲:اصول نگارش فنی، روش های کنترل و نحوه هماهنگی در اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی

۳:آشنایی با انواع قرارداد ها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

۴:آشنایی با قوانین و ضوابط حقوقی و مرتبط با وظایف و مسئولیت های پیمانکار

۵: آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان

۶: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (HSE)

ب: مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه(دوره کارآموزی اجرا)

۱:اصول مصالح و فرآورده های ساختمانی

۲:مصالح رایج ساختمانی

۳:مصالح نوین ساختمانی شامل الیاف پلیمری، الیاف فلزی، FRP و…

۴:انواع بتن شامل بتن های رایج و بتن های با مقاومت بالا

۵:انواع المان های فولادی با مقاطع متفاوت و مقاومت های مختلف

۶:انواع مصالح رایج نوین اجزاء غیر سازه ای

۷:انواع عایق ها و شیوه های عایق کاری

ج:مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی (دوره کارآموزی اجرا)

۱:نحوه تجهیز کارگاه

۲:گونیا کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبداء، خط گونیا یا خط مبنا، تعیین حدود اربعه زمین و تطابق با مدارک مالکیت و نقشه های اجرایی (کنترل نقشه ها با سایت و تحویل زمین)

۳:کنترل نقشه ها و مدارک اجرائی پروژه – کنترل نقشه های با یکدیگر

۴:رعایت حریم های طبیعی، مصنوعی و زیست محیطی (شامل قنات، نهر، رودخانه، باغ و غیره)

۵:تحویل، کنترل و نگهداری مصالح و اصول انبارداری

۶: بازدید عملی

 عناوین دوره کار آموزی صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری بعد از قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید