آشنایی با ضوابط تصرف های درمانی و مراقبتی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ضوابط تصرف های درمانی و مراقبتی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ضوابط تصرف های درمانی و مراقبتی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از مباحث آزمون رشته های عمران (اجرا)، رشته ترافیک،رشته شهرسازی و معماری (طراحی، نظارت و اجرا) می باشد.

در این نوشتار به بررسی ضوابط تصرف های درمانی و مراقبتی می پردازیم.

ضوابط تصرف های درمانی و مراقبتی:

الف) فضاهای داخلی در تصرف های درمانی باید طوری طراحی و ساخته شوند که امکان آسیب و سقوط بیماران وجود نداشته باشد، لبه بالکن ها و تراس ها باید طروی طراحی شود که امکان سقوط یا بالا رفتن از آنها نباشد.

ب) در اتاق های بستری ارتفاع لبه پایین پنجره از که تمام شده نباید از ۱/۱ متر کمتر باشد. پنجره باید با فاصله حداقل ۰/۸ متر از لبه کناری تخت بیمار قرار گیرد.

پ) حداقل فاصله از لبه کناری تخت تا اولین مانع ۰/۷ متر و عرض خالص و بدون مانع برای حرکت تخت در اتاق بستری ۱/۴ متر می باشد.

ت) حداقل عرض خالص و بدون مانع راهروهای اصلی بخش های بستری عمومی ۲/۴ متر است.

ث) حداقل عرض الزامی در برای درهای یک لنگه اتاق بستری ۱/۲ متر و حداقل عرض های درهای دو لنگه ۰/۹ و ۰/۴ متر و ارتفاع خالص باید ۲/۱ متر در نظر گرفته شود.

ج) حداقل عرض قابل قبول فضای مختص یک تخت بستری عادی در اتاق های چند تخت خوابی ۲/۵ متر است.

چ) مصالح و مواد استفاده شده در نازک کاری ها باید با دوام و به راحتی قابل نظافت باشند.

ح) طراحی گوشه ها، ورودی ها، اتصال دیوار به کف، جداکننده ها  و دیگر عناصر باید طوری طراحی شوند که نظافت آنها آسان باشد.

خ) در انتخاب رنگ و محل استفاده از رنگ های مختلف و نورپردازی فضاها علاوه بر رعایت استاندادرهای معتبر، باشد شرایط آسایش و ارتقای روحیه بیماران مد نظر قرار گیرد.

د) رنگ و فرم دستگیره ها نیز باشد به راحتی قابل دیدن و شناسایی باشند و با رنگ اطراف دارای تضاد باشد.

ذ) استفاده از تهویه طبیعی در فضاهای درمانی مجاز توصیه می شود، ولی در مواردی که ممکن است تاثیر منفی بر عفونت بگذارد نباید استفاده شود.

ر) دیوارها تا ارتفاع حداقل ۱/۸ متر از کف باید از جنس مقاوم بدون خلل و فرج، به رنگ روشن و قابل شتسشو و ضدعفوفنی باشد.

ز) حداقل پهنای راهروها در بخش جراحی باید ۱/۸ متر باشد.

س) روی در ورودی به بخش اتاق عمل باید با درج خط قرمزی به پهنای ۰/۲ متر از سایر بخش ها جداسازی و تشخیص داده شود.

ش) باید هوا به طور مرتب با روش های مناسب تهویه و رطوبت نسبی آن بین ۵۰-۶۰ درصد و دمای خشگ بین ۲۰-۲۴ درجه سانتی گراد باشد.

داوطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان – بر اساس جدیدترین ویرایش کتاب)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

آشنایی با معیارهای ساختمان های سبز و پایدار

دیدگاهتان را بنویسید