برگزاری وبینار چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران

برگزاری وبینار چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران

برگزاری وبینار چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان یزد وبینار چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران در تاریخ های ۵ دی ماه ۱۴۰ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ با تدریس دکتر نعمت حسنی برگزار می گردد.

این وبینار بصورت رایگان با برنامه ریزی واحد آموزش و همکاری کمیسیون مدیریت بحران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، همزمان با سالروز زلزله بم برگزار می شود.

برگزاری وبینار چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران

سرفصل های دوره :

دو دیدگاه: مهندسى و مدیریتى
ممیزى شرایط : عادى، اضطرارى و بحر ان
ممیزى مدیریت: ریسک، اضطرارى و بحر ان
بحران زا ترین بار: زلزله و آثارش
درسهایى از ژاپن
درسهایى از همسایه
ریشه هاى بحران: از عیب تا فاجعه
سرمایه ها: فیزیکى، انسانى و اجتماعى
نظام مهندسى و دانشگاه: ضرورت باز بینى
تجربه و علم: ضرورت تلفیق
دو حلقه مفقوده: کارگر ماهر و تکنسین مسئو ل
ارکان مهندسى عمران و مدیریت بحران: دولت، شهردارى و نظام مهندسى
آفتهاى نظام مهندسى و مدیریت بحر ان
اخلاق حرفه اى
راهکارها

لینک حضور رایگان در وبینار:

چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران

برگزاری وبینار چالش های مدیریت بحران در نظام مهندسی عمران

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

دیدگاهتان را بنویسید