دوره های ارتقاء پایه معماری و صلاحیت اجرا معماری اصفهان

دوره های ارتقاء پایه معماری

دوره های ارتقاء پایه معماری و صلاحیت اجرا معماری اصفهان پاییز ۹۶

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، دوره های ارتقاء پایه معماری و صلاحیت اجرا این استان برای پاییز ۱۳۹۶ بدین شرح می باشد.

ردیف نام دوره میزان ساعت رشته زمان برگذاری
۱ ­دوره آموزشی الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان ۱۶ معماری (ارتقاء پایه) مهر و آبان
۲ دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه ۱۶ معماری (ارتقاء پایه) مهر و آبان
۳ دوره آموزشی معماری زمینه گرا در بافت ها ۱۶ معماری (ارتقاء پایه) مهر و آبان
۴ دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های فولادی ۸ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۵ دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های بتن مسلح ۸ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۶ دوره آموزشی نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی، دیوار چینی، سقف، نازک کاری، نماسازی ۸ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۷ دوره آموزشی مصالح ساختمانی و ایتاندارد های مربوطه ۴ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۸ دوره آموزشی نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان ۸ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۹ دوره آموزشی نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان ۸ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۱۰ دوره آموزشی آشنایی با شرح وضایف پیمانکار ۱۲ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۱۱ دوره آموزشی مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی ۴ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان
۱۲ دوره آموزشی نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان ۸ معماری (صلاحیت اجرا) مهر و آبان

 

دیدگاهتان را بنویسید