همبندی همپتانسیل کننده (Equipotential Bonding) به معنی اتصال بدنه‌ها، سازه‌ها و تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی فلزی که در آن واحد در دسترس یک شخص هستند به یکدیگر، با استفاده از یک هادی الکتریکی با سطح مقطع مناسب می‌باشد.

بر اساس مبحث ۱۳ مقررات ملی، در هر ساختمان کلیه قسمتهای زیر باید از نظر الکتریکی به یکدیگر متصل (همبندی)  گردند.

 1. قسمت های اصلی فلزی ساختمان، مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن (در صورت امکان)
 2. هادی حفاظتی کلیه وسایل و دستگاه های نصب ثابت و هادی های حفاظتی پریزها در سرویس های بهداشتی می بایست برای هم ولتاژ کردن هم بندی اضافی انجام شود همین هم بندی موارد زیر را شامل می شود:
  • وان یا زیر دوشی فلزی
  • لوله های آب سرد و گرم
  • بدنه های هادی وسائل نصب ثابت
  • لوله های فلزی فاضلاب
  • لوله های گاز، حرارت مرکزی یا هر نوع لوله دیگر
  • هادی های حفاظتی مدارهای پریز و روشنائی
 3. در آشپزخانه باید برای هم ولتاژ کردن هم بندی اضافه انجام شود، این هم بندی باید موارد زیر را شامل شود:
  یخچال، اجاق گاز، قفسه بندی فلزی، ظرفشوئی (سینک)، هر نوع وسایل برقی، لوله هایآب سرد و گرم، لوله های فاضلاب، لوله های حرارت مرکزی، اجزای فلزی ساختمان ازجمله ستون ها، هادی های حفاظتی مدارهای پریز و روشنائی.

وبینار تخصصی بررسی جزئیات اجرائی همبندی و سیستم های اتصال زمین با الکترودهای خاص

۱- کابل اصلی ارت

۲- سیم نول(N)

۳- لوله های اصلی فلزی آب

۴- لوله های اصلی گاز

۵- لوله های قایم (رایزرها) تأسیسات از هر نوع

۶- قسمتهای اصلی فلزی ساختمان مانند: اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح

۷- الکترودهای اصلی و فرعی اتصال زمین

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث