آشنایی با مبانی سیستم اعلام حریق

آشنایی با مبانی سیستم اعلام حریق

آشنایی با مبانی سیستم اعلام حریق

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی مبانی سیستم اعلام حریق ساختمان می پردازیم.

آشنایی با مبانی سیستم اعلام حریق

مبانی سیستم اعلام حریق ساختمان:

الف) طراحی سیستم اعلام حریق باید براساس کاربری ساختمان و فضاهای آن، اهداف، درجه اهمیت و حساسیت ساختمان انجام گیرد.

ب) مراکز سیستم اعلام حریق باید از نوع تحت مراقبت دائم باشد و به گونه ای که عمل یکی از دتکتورها و یا شستی های حریق و سایر اجزا آن سبب اعلام حریق در مرکز گردد.

پ) مرکز سیستم اعلام حریق باید در محلی که خارج از دسترس عموم است، نصب شود و به طور شبانه روزی تحت مراقبت افراد کارآزموده باشد.

ت) کلیه مدارهای سیستم اعلام حریق باید مستقل از سایر سیستم ها کشیده شوند و فقط در مواردی که بین مرکز اعلام حریق و ایستگاه آتش نشانی ارتباط وجود دارد، می توان از مدارهای ارتباطی مخابرات برای این منظور استفاده کرد.

ث) پیش بینی ایزولاتور در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، در محل های ورودی و خروجی هر منطقه بندی حریق الزامی می باشد مشروط بر اینکه هر یک از اجزای سیستم اعلام حریق فاقد ایزولاتور باشد.

ج) در ساختمان هایی که سناریوی مشخص حریق، برای سیستم اعلام حریق، تخلیه دود، تخلیه افراد ساختمان و غیره تعریف و مشخص شده باشد. مرکز اعلام حریق، اجزای سیستم اعلام حریق و نوع آن باید توانایی عملیاتی کردن سناریوی فوق را داشته باشد.

چ) دتکتورهای سیستم اعلام حریق شامل، انواع دتکتورهای حرارتی، دودی، ترکیبی، گازی، خطی، کابلی، شعله ای، دتکتور با حساسیت بسیار بالا و غیره می باشد که با توجه به نیاز و کاربری فضا و ریسک حریق انتخاب می گردد.

ح) پیش بینی چراغ نشانگر در سیستم اعلام حریق متعارف برای تشخیص فعال شدن شرایط دتکتورهایی که محل نصب آن ها در سقف و یا کف کاذب، فضاهای دربسته و یا غیرقابل رویت می باشند، استفاده می شود.

خ) در سقف های شیبدار دو طرفه علاوه بر سایر قسمت های سقف، باید یک ردیف از دتکتورها در بالاترین نقطه خط راس سقف در نظر گرفته شود.

د) در سقف های شیبدار یک طرفه علاوه بر سایر قسمت های سقف، باید یک ردیف از دتکتورها در بالاترین نقطه خط راس سقف در نظر گرفته شود.

ذ) نصب شستی اعلام حریق علاوه  در راهروها و سرسراها، در ورودی پلکان خروج و راه های خروج الزامی، ضروری می باشد.

ر) شستی اعلام حریق باید به آسانی قابل رویت بوده و به صورت نصب روکار و یا نیمه توکار باشد.

ز) نصب دتکتور اعلام حریق در سقف قسمت خروجی کلیه پلکان های خروج بسته، الزامی است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید