کلاس های دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران – پاییز ۹۶ مشهد

ارتقاء پایه محاسبات عمران

لیست کلاس های دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران – پاییز ۹۶ مشهد (خراسان رضوی)

مهندسین عزیز رشته عمران استان خراسان رضوی که قبلا آزمون محاسبات رو قبول شدن برای ارتقاء پایه محاسبات از ۳ به ۲ میخوان کلاس هاش رو شرکت کنن، سازمان نظام مهندسی خراسان برای پاییز ۹۶ این دوره ها رو در نظر گرفته که دوستان میتونند با مراجعه به سایت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به آدرس www.nezammohandesi.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 

کلاس های دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران – پاییز ۹۶ مشهد

روز تاریخ ارتقا نام درس مدرس محل برگزاری آزمون کد تاریخ امتحان ساعت برگذاری کلاس
پنجشنبه ۹۶/۰۷/۲۰ محاسبه ۳ به ۲ بهسازی خاک دکتر بلوری بزاز ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
شنبه ۹۶/۰۷/۲۲ محاسبه ۳ به ۲ طراحی اتصالات در سازه های فولادی دکتر هاشمی ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵ محاسبه ۳ به ۲ تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله دکتر شوشتری ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶ محاسبه ۳ به ۲ طراحی اتصالات در سازه های فولادی دکتر هاشمی ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۹۶/۰۷/۲۷ محاسبه ۳ به ۲ تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله دکتر شوشتری ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهسازی خاک دکتر بلوری بزاز ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه ۹۶/۰۷/۲۸ محاسبه ۳ به ۲ طراحی اتصالات در سازه های فولادی دکتر هاشمی ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شنبه ۹۶/۰۷/۲۹ محاسبه ۳ به ۲ طراحی اتصالات در سازه های فولادی دکتر هاشمی ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲ محاسبه ۳ به ۲ تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله دکتر شوشتری ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۹۶/۰۸/۰۳ محاسبه ۳ به ۲ طراحی اتصالات در سازه های فولادی دکتر هاشمی ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۹۶/۰۸/۰۴ محاسبه ۳ به ۲ تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله دکتر شوشتری ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهسازی خاک دکتر بلوری بزاز ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه ۹۶/۰۸/۰۵ محاسبه ۳ به ۲ طراحی اتصالات در سازه های فولادی دکتر هاشمی ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۹ محاسبه ۳ به ۲ تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله دکتر شوشتری ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۹۶/۰۸/۱۱ محاسبه ۳ به ۲ تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله دکتر شوشتری ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهسازی خاک دکتر بلوری بزاز ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵ محاسبه ۳ به ۲ بهسازی خاک دکتر بلوری بزاز ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲ محاسبه ۳ به ۲ بهسازی خاک دکتر بلوری بزاز ساعت ۱۳ سالن اجتماعات سازمان ۹۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

دوستان میتوانند فایل کلاسهای دوره ارتقاء پایه محاسبات عمران ویژه پاییز ۹۶ رو از لینک زیر دانلود کنند

دیدگاهتان را بنویسید