جزوه آمادگی آزمون نظارت عمران – خانه عمران اشراق

جزوه آمادگی آزمون نظارت عمران - خانه عمران اشراق

جزوه اول آمادگی آزمون نظارت عمران:
فهرست کلیدی و کلید واژهای مباحث مقررات ملی و منابع آزمون
نظارت عمران
تهیه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

در جزوه مجموعه تهیه شده ابتدا از روی کلید واژه های هر مبحث و منبع آزمون؛ با توجه به صورت سؤال منبع و کتاب سؤال را تشخیص می دهیم (برای سرعت بیشتر بهتر است کلیدواژه­های کلی هر مبحث را حفظ کرد) و سپس از روی فهرست کلید واژه ای و کلیدی، متن مورد نظر را که سؤال از آن قسمت مطرح شده است را پیدا کرده و بتوان به پاسخ صحیح دست یافت.

دانلود رایگان نمونه جزوه نظارت عمران

این جزوه به درخواست مولف از روی سایت حذف گردید لطفا برای دیدن جزوه های جدید اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید