آشنایی با الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو

آشنایی با الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو

آشنایی با الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو می پردازیم.

آشنایی با الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو

الزامات ورود و خروج توقفگاه خودرو:

الف) پهنای معبر ورودی و شیبراه در همه توقفگاه های بزرگ و توقفگاه های عمومی متوسط نباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاه های متوسط خصوصی نباید کمتر از ۳/۵ متر باشد. حداقل عرض ورودی و شیبراه برای توقفگاه های کوچک ۳ متر است.

ب) توقفگاه های بزرگ و متوسط باید حداقل دو راه خروج افراد پیاده مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان داشته باشند.

پ) تعبیه دو ورودی خودرو از معبر عمومی، حداکثر به اندازه عرض معبر داخلی توقفگاه، در ساختمان های مسکونی تنها در زمین های دارای بر ۲۰ متر و بیشتر مجاز است. در مورادی که زمین حاصل تجمیع اراضی باشد. در این مورد ضوابط طرح های توسعه شهری ملاک خواهد بود.

ت) ارتباط سواره حیاط یا معبر عمومی با شیبراه به توقفگاه، بسته به تراز قرارگیری توقفگاه در ساختمان، با رعایت ضوابط شهرسازی و با شیبراه بالارونده یا پایین رونده بلامانع است.

ث) در کلیه توقفگاه های عمومی و توقفگاه های بزرگ و متوسط خصوصی رعایت حداقل ارتفاع آزاد در ورودی و خروجی خودرو به میزان ۲/۱ متر الزامی است.

ج) در توقفگاه های خصوصی کوچک، در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص، پیش بینی ورودی و خروجی سواره به ارتفاع حداقل ۱/۹۵ نتر الزامی است. در غیر اینصورت تابع حداقل ارتفاع الزامی است.

چ) هنگامی که طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله ها از توقفگاه خودرو قابل دسترس باشد، باید فضای توقفگاه به وسیله دیوار و در یا فضای واسط محصور از فضای پلکان جدا شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید