تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) در ویرایش ۱۳۹۹

تغییرات مبحث نهم مقررات ملی

تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ نسبت به ویرایش ۱۳۹۲

به گزارش کلیدواژه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده اما لازم الاجرا شدن این مبحث طبق متن ابلاغیه، شش ماه بعد از تاریخ ابلاغیه یعنی ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تعیین شده است. در ادامه متن این ابلاغیه را مشاهده نمایید.

بسمه تعالی
جناب دکتر رحمان فضلی
وزیر محترم کشور
موضوع: ابلاغ ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه» 
یا سلام و احترام
در اجرای ماده “۳۳” قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، بدین وسیله ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده است بشرح پیوست ابلاغ میگردد. زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ این مبحث شش ماه بعداز تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر کدام از این دو ویرایش مجاز است.
محمد اسلامی

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان است با عنوان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه، مبنای طراحی و اجرای این دسته از ساختمان ها در کشور است که ویرایش جدید دارای تغییرات عمده ای نسبت به ویرایش سال ۹۲ است.

تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان:

الف) ویرایش قبلی براساس آیین نامه کانادا به نگارش درآمده بود اما  ویرایش جدید تا حدود زیادی منطبق بر ACI 318-19 (آیین نامه بتن آمریکا) است.

ب) مطالب مربوط به تکنولوژی بتن در ویرایش جدید مبحث نهم حذف شده است.(در آیین نامه بتن ایران (آبا) علاوه بر طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه به تکنولوژی بتن هم پرداخته شده است)

ج) فصل بندی ویرایش جدید براساس نوع عضو می باشد، به طور مثال یک فصل مربوط به تیرها، یک فصل مربوط به ستون ها و… .اما ویرایش قبلی براساس رفتار عضو فصل بندی انجام شده بود به طور مثال یک فصل مربوط به اعضای خمشی، فصلی دیگر مربوط به اعضای برشی و …

د) فصول و پیوست های اضافه شده به ویرایش ۹۹

فصل پنجم،الزامات سیستم های سازه ای

فصل چهاردهم،دیافراگم ها

فصل شانزدهم، ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون

فصل هفدهم،اتصالات اعضای سازه ای به یکدیگر

فصل هجدهم،مهار به بتن

فصل بیست و سوم،ارزیابی مقاومت سازه های موجود

پیوست پ ۱،دوام بتن و آرماتور

پیوست پ ۲،طراحی در برابر آتش سوزی

پیوست پ ۳،روش خرپایی (روش بست و بند)

پیوست پ ۴،جمع شدگی و خزش بتن

پیوست پ ۵،روش ضرائب لنگر خمشی در دال ها

پیوست پ ۶،روش طراحی ساده ساختمان های بتنی

ه) فصول حذف شده در ویرایش سال ۹۹

فصل سوم،مصالح و اجزای بتن

فصل هفتم،اجرای بتن

فصل هشتم،اجرای بتن در شرایط غیرمتعارف

فصل نهم،بتن های ویژه

فصل دوادهم،ضوابط قالب بندی در بتن، لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن

فصل بیست و چهارم،طرح و محاسبه قطعات پیش تنیده

و) روش طراحی در ویرایش جدید از روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) به روش مقاومت نهایی تغییر پیدا کرده است.

ز) با تغییر روش طراحی ترکیبات بارگذاری نیز دست خوش تغییر شده است

ح) تغییر در میزان کرنش در دورترین تار فشاری از ۰٫۰۰۳۵ به ۰٫۰۰۳

در پایان متذکر می شود که برخی از تغییرات  ویرایش جدید مبحث نهم در این مقاله مطرح شده است که برای مشاهده دیگر تغییرات حتما داوطلبان آزمون نظام مهندسی و مهندسین علاقمند به طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه به کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۹۹ مراجعه نمایند.

در آزمون احتمالی اسفند ماه ۹۹ در هر سه صلاحیت رشته عمران (اجرا، نظارت و محاسبات) و صلاحیت های اجرا و نظارت رشته معماری، ویرایش سال ۹۹ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ملاک آزمون خواهد بود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای قبولی در آزمون نظام مهندسی ساختمان از منابع زیر نیز استفاده نمایند:

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی 

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

دیدگاهتان را بنویسید