آشنایی با سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره

آشنایی با سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره

آشنایی با سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره می پردازیم.

سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره:

الف) سیستم آنتن مرکزی متعارف برای دریافت و توزیع سیگنال های تلویزیونی در ساختمان به کار می رود. این سیستم شامل اجزاء مورد نیاز طرح از قبیل آنتن تمام کانال، تقویت کننده مرکزی، مخلوط کننده سیگنال، تقویت کننده خط (میانی)، تضعیف کننده سیگنال، منبع تغذیه، جعبه تقسیم عبوری (با یک عبور و با یک و یا چند انشعاب)، جعبه تقسیم انشعابی (با یک ورود و چند انشعاب)، پریز تلویزیون میانی، پریز تلویزیون انتهایی، شبکه کابل کشی، اتصالات مخصوص (BNC) و غیره است.

ب) آنتن باید دارای پهنای باند مناسب برای دریافت کلیه کانال های موجود در منطقه نصب، بهره مناسب و دارای مشخصات مکانیکی لازم برای مقابله با تغییرات شدید جوی، بادهای شدید، زنگ زدگی و غیره بوده و نیز دارای میله یا لوله فلزی مناسب جهت نصب باشد.

پ) آنتن باید در مکانی نصب گردد که مناسب ترین شرایط را برای دریافت سیگمال ها فراهم نماید و از موانع ساختمانی قطعات فلزی، دودکش، سایر آنتن ها و غیره فاصله مناسب داشته باشد.

ت) مرکز تقویت سیگنال سیستم باید کلیه کانال های قابل دریافت در منطقه نصب را شامل شده و ضریب تقویت و یا حداقل قدرت آن معادل حداکثر افت سطح سیگنال در شبکه توزیع و اجزا سیستم در نظر گرفته شود، تا بدین طریق سطح سیگمال بهینه موجود در منطقه قابل دریافت گردد.

ث) برای جلوگیری از اثرات اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه و غیره، اجزای فلزی سیستم از قبیل پایه فلزی آنتن، جعبه تقسیم های فلزی، پرده فلزی (شیلد) کابل آنتن و غیره باید به سیستم هم بندی برای هم ولتاژ کردن متصل شوند.

ج) سیستم آنتن ماهواره (غیر از سیستم تحت IP) برای دریافت و توزیع سیگنال تلویزیونی و رادیویی، ماهواره ایی در ساختمان به کار گرفته می شود. این سیستم شامل اجزاء مورد نیاز طرح از قبیل آنتن بشقابی، LNB با یک و یا چند خروجی برای پلاریزاسیون های افقی و عمودی و نیز فرکانس های بالا و پایین ماهواره، سوییچ ماهواره، تقویت کننده سیگنال، منبع تغذیه، شبکه کابل کشی، پریز مخصوص ماهواره، اتصالات مخصوص (BNC) و غیره است.

چ) کابل شبکه و سیستم توزیع آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره با توجه به نوع سیستم، مرکز آن و ساختار شبکه کابل کشی، می تواند کابل نوع هم محور (کواکسیال) یا امپدانس مشخصه ۷۵ اهم و یا کابلی که سازنده سیستم توصیه می نماید انتخاب گردد.

ح) مدارهای سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره باید به صورت مستقل از دیگر سیستم ها، در مجاری مخصوص آن مدارها هدایت شوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید