آشنایی با الزامات توقفگاه های خودرو مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات توقفگاه های خودرو مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات توقفگاه های خودرو مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات توقفگاه های خودرو می پردازیم.

آشنایی با الزامات توقفگاه های خودرو مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

الزامات توقفگاه های خودرو:

الف) ورود و خروج توقفگاه های خودرو نباید از فضایی با تصرف یا استفاده دیگر صورت گیرد.

ب) در توقفگاه ها، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای خودروهای دیگر پیش بینی فقط دو واحد توقف خودرو در پشت سرهم بلامانع است.

پ) توقف خودروها در توقفگاه ها نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تاسیساتی و دسترسی به راه پله ها و آسانسورها ایجاد کند.

ت) هر گونه تعمیر یا تعویض قطعات اصلی خودور در محل توقفگاه ها ممنوع است.

ث) پیش بینی سرویس بهداشتی در توقفگاه های عمومی الزامی است.

ج) پیش بینی کف شوی در توقفگاه های متوسط و بزرگ الزامی است.

چ) در توقفگاه های بزرگ به منظور تفکیک عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره یا جایگاه های توقف خودرو باید گذرگاه عابران به عرض حداقل ۰/۶ متر در نظر گرفته شود و با تغییر رنگ معبر یا افزایش ارتفاع کف آن بالاتر از سطح معبر سوراه تفکیک شود.

ح) ارتفاع مجاز توقفگاه های کوچک خودرو، به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق، از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تاسیسات یا عناصر سازه ای در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه آن ها حداقل ۲/۲ متر است. ارتفاع مجاز توقفگاه های متوسط و بزرگ خودرو، حداقل ۲/۴ متر است.

خ) شعاع درونی مسیر چرخش خودرو در توقفگاه ها نباید کمتر از ۵ متر در نظر گرفته شود.

د) رعایت حداقل ۵ در ۵ متر برای فضای گردش ۹۰ درجه خودرو الزامی است.

ذ) حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه های بزرگ و متوسط نباید از ۵ متر کمتر باشد. در توقفگاه های کوچک حداقل مسیر رفت و آمد، باید هم عرض شیبراه، ۳ متر باشد.

ر) حداکثر شیب در شیبراه روباز در توقفگاه های متوسط و بزرگ خصوصی ۱۵% است. حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰% باشد.

ز) حداکثر شیب در شیبراه های مسقف در توقفگاه های کوچک خصوصی ۱۷% مجاز است. اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰% باشد.

س) ایجاد ورودی و خروجی مجزا در توقفگاه های بزرگ عمومی الزامی است.

ش) پهنای معبر ورودی و شیبراه در همه توقفگاه های بزرگ و توقفگاه های عمومی متوسط نباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاه های متوسط خصوصی نباید کمتر از ۳/۵ متر باشد. حداقل عرض ورودی و شیبراه برای توقفگاه های کوچک ۳ متر است.

ص) در کلیه توقفگاه های عمومی و توقفگاه های بزرگ و متوسط خصوصی رعایت حداقل ارتفاع آزاد در ورودی و خروجی خودرو به میزان ۲/۱ متر الزامی است.

ض) هنگامی که طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله ها از توقفگاه خودرو قابل دسترس باشد، باید فضای توقفگاه به وسیله دیوار و در یا فضای واسط محصور از فضای پلکان جدا شود.

ط) سطح بازشو در توقفگاه سرپوشیده اتومبیل با تهویه طبیعی باید حداقل یک بیست و پنجم سطح کف باشد.

ظ) امکان دسترسی به آب لوله کشی در تمام توقفگاه ها ضروری است.

آشنایی با الزامات توقفگاه های خودرو مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

دیدگاهتان را بنویسید