آشنایی با کابل و وسایل اتصال جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با کابل و وسایل اتصال جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با کابل و وسایل اتصال جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش سال ۹۰ یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری می باشد. در این نوشتار به بررسی کابل و وسایل اتصال جوشکاری می پردازیم.

کابل برق:

کابل های برق که ماشین جوشکاری را به منبع انرژی متصل می کنند باید کاملا عایق بوده و توانایی انتقال جریان الکتریسیته مورد نیاز را داشته باشند.

کابل الکترود و کابل اتصال به زمین:

جهت تکمیل مدار الکتریکی میان ماشین جوشکاری و قطعه فلز مورد جوش، دو کابل با ظرفیت کافی برای انتقال جریان مورد نیاز می باشد. یکی کابل الکترود که کابل جوشکاری نیز خوانده می شود و به انبر الکترود متصل می شود و دیگری کابل زمین به قطعه کار وصل می شود.

کابل های مورد استفاده عموما کابل های رشته ای از جنس مس با پوشش لاستیکی هستند که مشخصا برای جوشکاری طراحی و ساخته می شوند. کابل به ویژه کابل الکترود باید کاملا انعطاف پیر باشد تا موجب خستگی و یا مزاحمت جوشکاری در حین کار نگردد.

انعطاف پذیری زیاد در کابل الکترود ناشی از ساختمان مغزه آن می باشد. مغزه کابل الکترود از هزاران رشته مویی و ریز مسی تشکیل شده است و هر چه تعداد این رشته هتی باریک در یک کابل برای یک شماره بیشتر باشد، انعطاف پذیری کابل بالاتر است.

انتخاب شماره (اندازه) کابل:

میزان آمپراژ ماشین جوشکاری و فاصله ماشین از محل کار دو عامل مهم در انتخاب کابل جوشکاری مناسب می باشند.

هر قدر شدت جریان و فاصله ماشین جوشکاری از محل کار بیشتر باشد، کابلی با اندازه بزرگتر باید انتخاب گردد.

کابل های جوشکاری با طول زیاد ممکن است باعث افت ولتاژ قابل ملاحظه ای در طول خود گردند.

کفشک کابل و گیره اتصال:

کفشک ها جهت اتصال کابل الکترود و کابل زمین به ماشین جوشکاری مورد نیاز می باشند. این کفشک ها باید با لحیم یا اتصال مکانیکی مناسب به کابل های مورد نیاز وصل شوند، اتصال این کفشک ها به محل خروجی ماشین جوشکاری باید کاملا سفت و محکم باشد.

انبر الکترود:

انبر فلزی الکترود وسیله ای برای نگه داشتن الکترود به صورت مکانیکی است. این وسیله جریان الکتریکی را از کابل جوشکاری به الکترود می رساند و دارای یک دسته عایق می باشد که دست جوشکاری را از حرارت و جریان برق محافظت می کند.

اغلب انبرها به طور کامل عایق بوده و در محلی از قطعه فلز مورد جوش قرار می گیرند که خطر تشکیل مدار کوتاه (چسبیدن نوک انبر به قطعه) وجود نداشته باشد. این مورد مخصوصا مناسب کار در فواصل خیلی نزدیک به هم می باشد.

انبر معمولا با اتصال بدون لحیم به کابل جوشکاری متصل می شود. در این حالت وجود یک اتصال خوب جهت از گرم شدن بیش از حد گیره و کابل ضروری است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با عیوب اصلی جوش مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی

آشنایی با ترک خوردگی جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید