برگزاری آموزش مجازی ضوابط ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلافدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

برگزاری آموزش مجازی ضوابط ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلافدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

برگزاری آموزش مجازی ضوابط ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلافدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان فارس ثبت نام  آموزش مجازی تخصصی تحت عنوان ”ضوابط ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلافدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به توسط آقای علیرضا خاکزاد ارائه می گردد.

برگزاری آموزش مجازی ضوابط ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلافدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

لینک ثبت نام:

ضوابط ساختمان‌ها با مصالح بنایی کلافدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

فصول مبحث ۸:

۱-۸-کلیات

۱-۱-۸ هدف
 ۲-۱-۸ دامنه کاربرد
۳-۱-۸ تعریف‌ها
۴-۱-۸ علائم اختصاری

۲-۸مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۱-۲-۸ کلیات
۲-۲-۸-مصالح ساختمانی
۳-۲-۸ ویژگی های مکانیکی مصالح
۴-۲-۸ ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی
۵-۲-۸ مدول گسیختگی واحد بنایی
۶-۲-۸ کارآیی مصالح سیمانی

۳-۸-الزامات عمومی

۱-۳-۸-کلیات
۲-۳-۸- ساختگاه
۳-۳-۸-پیکره بندی ساختمان
۴-۳-۸-اعضای سازه ای
۵-۳-۸- اعضای غیر سازه ای

۴-۸-ساختمانهای بنایی مسلح

۱-۴-۸-کلیات
۲-۴-۸-تحلیل و طراحی
۳-۴-۸-ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
۴-۴-۸-ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

۵-۸-ساختمانهای بنایی محصور شده با کلاف

۱-۵-۸-کلیات
۲-۵-۸-محدوده کاربرد
۳-۵-۸-ساختگاه
۴-۵-۸-مصالح طرح و اجرا
۵-۵-۸- الزامات سازه ای
۶-۵-۸- الزامات غیر سازه ای

پیوست ۱ : 

استانداردهای ملی ایران مرتیط با محث هشت

پیوست ۲ : طراحی به روش تنش مجاز 

پ۲-۱ کلیات
پ۲-۲ بارگذاری
پ۲-۳ اصول تحلیل
پ۲-۴ الزامات میلگرد گذاری
پ۲-۵ الزامات اجرای بنایی
پ۲-۶ طراحی برمینای روش تنش مجاز
پ۲-۷ طراحی پی
پ۲-۸ طراحی دال
پ۲-۹ الزامات غیر سازه ای

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

دیدگاهتان را بنویسید