بودجه بندی سوالات اجرا معماری آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷

بودجه بندی سوالات اجرا معماری

به گزارش کلید واژه: بعد از برگزاری آزمون اجرا معماری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ نوبت عصر دوستان لطف کردن سوالات رو برا ما ارسال کرده و ما هم پاسخ تشریحی رو برای دوستان قرار دادیم و حالا بعد از تحلیل سوالات معماری اجرا، بودجه بندی سوالات اجرا معماری اردیبهشت ۹۷ را برای داوطلبان در زیر قرار خواهیم داد.

بودجه بندی و تحلیل سوالات معماری اجرا

در آزمون نظام مهندسی اجرا معماری اردیبهشت ۹۷  بیشترین سوالات از کتاب مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) آورده شده که ۶ سوال میباشد و سپس مبحث ۱۳ (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ، مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) و مبحث ۳ (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) هر کدام با ۵ تست بیشترین سهم سوالات رو در این آزمون داشتن.

مبحث ۱۴ و ۱۹ هم تنها مبحثی بود که سهم آن از سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا چهار تست بوده.

با تحلیل دقیق سوالات متوجه میشیم که ۲۹ سوال معادل کمی کمتر از ۵۰% سوالات از  مباحث ۳،۴،۹،۱۴،۱۹ بوده و این مباحث از اهمیت زیادی برخوردار بوده است

در این آزمون از ۲۵ منبع مختلف سوال طرح شده که بیشتر منابع دارای سهمی معادل ۱ یا ۲ سوال داشتند.

نکته جالب توجه اینکه در آزمون معماری اجرا اردیبهشت ۹۷ از مبحث ۲ و همچنین راهنماهای مقررات ملی هیچ سوالی طرح نشده بود.

داوطلبان عزیز میتوانند پاسخ تشریحی معمار اجرا اردیبهشت ۹۷ رو از اینجا مشاهده کنند. و دوستانی که آزمون نظارت معماری هم شرکت کردند بودجه بندی نظارت معماری رو از اینجا مشاهده کنند

مطالب مرتبط یا این نوشته:

بودجه بندی سوالات آزمون اجرا معماری بهمن ۹۷

پاسخنامه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا بهمن ۹۷

عکس بودجه بندی سوالات اجرا معماری اردیبهشت ۹۷ را در زیر مشاهده کنید

بودجه بندی سوالات اجرا معماری آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷

بودجه بندی سوالات اجرا معماری آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷

تعداد سوالات آزمون اجرا معماری

مهر ۹۶

منابع آزمون نظام مهندس
۰ مبحث ۲
۵ مبحث ۳
۶ مبحث ۴
۲ مبحث ۵
۲ مبحث ۷
۲ مبحث ۸
۵ مبحث ۹
۲ مبحث ۱۰
۳ مبحث ۱۱
۲ مبحث ۱۲
۵ مبحث ۱۳
۴ مبحث ۱۴
۱ مبحث ۱۵
۲ مبحث ۱۶
۱ مبحث ۱۷
۱ مبحث ۱۸
۴ مبحث ۱۹
۱ مبحث ۲۰
۱ مبحث ۲۱
۱ مبحث ۲۲
۰ راهنمای مبحث ۱۶
۰ راهنمای مبحث ۱۹
۱ راهنمای جوش
۳ جزئیات ونکات اجرایی (عناصر و جزئیات)
۳ قانون نظام مهندسی
۰ گودبرداری و سازه نگهبان
۱ شرایط عمومی پیمان
۱ مالیات
۱ قانون کار

 

دیدگاهتان را بنویسید