آشنایی با مبانی بانک خازن

آشنایی با مبانی بانک خازن

آشنایی با مبانی بانک خازن

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی مبانی بانک خازن می پردازیم.

مبانی بانک خازن:

الف) کاهش توان راکتیو باعث می گردد که مصرف کننده متحمل پرداخت هزینه های بیشتر مربوط به توان راکتیو و در نتیجه جریمه توان راکتیو بیش از مقدار تعیین شده آن نگردد.

ب) ظرفیت بانک خازن براساس توان، مقدار ضریب توان اولیه و ضریب توان اصلاح شده آن محاسبه می گردد.

پ) بانک خازن و تابلوی آن شامل تعدادی خازن با ظرفیت مشخص، رگلاتور بانک خازن، کلید مغناطیسی (کنتاکتور)، وسیله حفاظتی مدار پله خازن و وسیله حفاظتی کل تابلوی بانک خازن و غیره می باشد.

ت) اصلاح ضریب توان در اثر وارد و یا خارج شدن پله های موجود در بانک خازن، توسط دستگاه رگلاتور بانک خازن انجام می گیرد.

ث) جهت حفاظت بانک خازن و پله های آن در مقابل اتصال کوتاه باید از فیوزهای چاقویی و یا کلیدهای خودکار اتوماتیک محدودکننده جریان استفاده گردد.

ج) استفاده و یا عدم استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک در بانک خازن پس از بهره برداری از تاسیسات برقی ساختمان و با اندازه گیری میزان هارمونیک ها قابل تعیین است.

چ) در صورت استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک ها، ولتاژ نامی و کار خازن، متناسب با مقدار جریان هارمونیک ها و شرایط لازم، محاسبه و انتخاب می گردد.

ح) در صورت وجود مولد برق اضطراری در تاسیسات برقی ساختمان، طراحی تابلوهای برقی مربوط به برق هادی و مولد برق اضطراری بنحوی انجام گیرد که مدار تغذیه کننده بانک خازن به هنگام استفاده از مولد برق اضطراری از مدار خارج گردد.

خ) با توجه به گستردگی استفاده از لامپ های تخلیه گاز و چراغ های LED در سیستم روشنایی و همچنین مصرف کننده های غیرخطی از قبیل دستگاه های برق بدون وقفه، سیستم سرعت متغیر موتورها و یا راه انداز نرم موتورهای برقی، منابع تغذیه الکترونیکی و غیره در تاسیسات برقی که موجب ایجاد جریان هارمونیک می گردند، الزامی است که ولتاژ نامی و کار خازن حداقل ۴۴۰ ولت انتخاب گردد.

آشنایی با مبانی بانک خازن

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)

دیدگاهتان را بنویسید