طراحی واحدهای مسکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان – جلد اول

طراحی واحدهای مسکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان - جلد اول
قیمت: 500,000 ریال
ناشر: انتشارات تنعیم
نویسنده: زهرا نجاتی
ویرایش: 2
سال انتشار: 96
ارسال توسط:
طراحی واحدهای مسکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان – جلد اول
طراحی واحدهای مسکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان – جلد اول

کتاب تضمینی قبولی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی – جلد اول – آنالیز سئوالات سالهای گذشته که به قلم خانم زهرا نجاتی دارای رتبه برتر خرداد ۹۳ نوشته شده است را می توانید از طریق فهرست زیر بیشتر آشنا شوید. این کتاب دارای تضمین قطعی در محتوای آموزش و ذکر تمامی ضوابط مقررات ملی ساختمان می باشد. با مطالعه این کتاب می توانید آمادگی لازم در آزمون طراحی معماری را کسب کنید.

کتاب تضمینی قبولی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی – جلد اول – آنالیز سئوالات سالهای گذشته

روند شرکت و قبولی در آزمون
پاسخنامه آزمون طراحی معماری اسفند ۱۳۹۱
پاسخنامه آزمون  طراحی معماری آذر ۱۳۹۲
پاسخنامه آزمون طراحی معماری خرداد ۱۳۹۳
پاسخنامه آزمون طراحی معماری آبان ۱۳۹۳
پاسخنامه آزمون طراحی معماری مرداد ۱۳۹۴
پاسخنامه آزمون طراحی معماری بهمن ۱۳۹۴
پاسخنامه آزمون طراحی معماری شهریور ۱۳۹۵
طرح شماره یک آزمون طراحی معماری شهریور ۹۵
طرح شماره دو آزمون طراحی معماری شهریور ۹۵
پاسخنامه آزمون طراحی معماری اسفند ۱۳۹۵
طرح شماره یک آزمون طراحی معماری اسفند ۹۵
طرح شماره دو آزمون طراحی معماری اسفند ۹۵
پاسخنامه آزمون طراحی معماری مهر ۱۳۹۵
درجه بندی اولویت ها در آزمون طراحی معماری
چک لیست آزمون طراحی معماری
سئوالات شبیه سازی شده آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
ورکشاپ شماره ۱
ورکشاپ شماره ۲
ورکشاپ شماره ۳
ورکشاپ شماره ۴
ورکشاپ شماره ۵