ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی (ویژه آزمون نظام مهندسی شهرسازی)

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی (ویژه آزمون نظام مهندسی شهرسازی)

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی (ویژه آزمون نظام مهندسی شهرسازی)

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی (ویژه آزمون نظام مهندسی شهرسازی)

یکی از ضوابطی که در آزمون دوره‌های گذشته نظام مهندسی شهرسازی سوالات متفاوتی از آن مطرح شده ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی مصوب ۱۳۷۸ می‌باشد. داوطلبان ‌می‌توانند فایل ضوابط مذکو را از اینجا دریافت کنند.

برای دانلود فایل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی از لینک زیر استفاده نمایید

دیدگاهتان را بنویسید