پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

رشته معماری یکی از رشته های هفت گانه نظام مهندسی ساخنمان است که صلاحیت های این رشته شامل طراحی، نظارت و اجرا است.  در این نوشتار قصد بر آن داریم تا تست های مطرح شده از مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت اجرا رشته معماری مورخ مهرماه ۱۳۹۹ را بررسی نماییم.

در آزمون اجرا معماری از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی» ۴سوال مطرح شده است. که به شرح ذیل می باشد.

۹- در یک دیوار باربر ساخته شده از بلوک های سیمانی به عرض ۲۰۳ میلی متر در ساختمان های بنایی، ضخامت پوسته خارجی بلوک ها چند میلیمتر است؟ در این بلوک ها چنانچه فاصله بین جان ها کمتر از ۲۵ میلیمتر باشد. حداقل ضخامت جان بلوک چند میلیمتر است؟
۱)۲۵ میلی متر – ۲۰ میلی متر     ۲)۳۲ میلی متر – ۲۰ میلی متر
۳)۲۰ میلی متر- ۲۵ میلی متر      ۴)۲۵ میلی متر – ۲۵ میلی متر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

ضخامت پوسته بلوک سیمانی:م۸ ص۱۳

ضخامت جان بلوک سیمانی:م۸ ص۱۳

عرض بلوک سیمانی:م۸ ص۱۳

بلوک های دیواری:م۸ ص۱۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به جدول ۸-۲-۲  صفحه ۱۳ مبحث هشتم

با توجه به جدول ۸-۲-۲ چون عرض بلوک سیمانی ۲۰۳ میلیمتر است حداقل ضخامت پوسته ۳۲ میلیمتر می باشد. از طرفی در بخش دوم سوال که فاصله بین جان ها کمتر از ۲۵ میلیمتر داده شده است به مورد دوم توضیحات جدول مراجعه نموده که حداقل ضخامت جان را در این حالت ۲۰ میلیمتر تعیین کرده است.

۲۲- در اجرای ساختمان با مصالح بنایی کدام پاسخ در مورد طول آزاد دیواری جداگر به ضخامت ۲۰سانتی متر بین دو پشت بند حدفاصل کلاف های افقی و قائم درست است؟

۱)۸۰۰ میلی متر     ۲)۶۵۰ میلی متر
۳)۵۶۰ میلی متر      ۴)۴۶۰ میلی متر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

ضخامت دیوار جداگر:م۸ ص ۵۱ (محصور شده با کلاف)

دیوار جداگر:م۸ ص۵۱(محصور شده با کلاف)

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به مورد (پ) بند ۸-۵-۵-۷ صفحه ۵۱ مبحث هشتم

پ) ۴- حداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت بند عبارت است از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا ۵ متر، هر کدام کمتر باشد. باید به ضخامت حداقل معادل دیوار و به طول حداقل یک ششم بزرگترین دهانه طرفین پشت بند باشد. به جای پشن بند می توان اجزای قائم فولادی، بتن مسلح یا چوبی در داخل دیوار قرار داد و دو سر این اجزا را به گونه مناسبی در کف و سقف طبقه مهار نمود.

۵۰۰=(۵۰۰ یا ۴۰×۲۰)min=طول آزاد دیوار جداگر

با توجه به فرمول فوق که حداکثر طول آزاد دیوار جداگر می باشد و گزینه های تست، جواب صحیح گزینه ۴ است.

۲۳- برای یک شالوده نواری به منظور تحمل دیواری باربر با مصالح بنایی و کلاف بندی شده با کرسی چینی به عرض ۴۵ سانتی متر، کدام یک از مشخصات زیر مناسبتر است؟
۱) عرض شالوده ۶۰ سانتی متر و عمق آن ۶۰ سانتی متر
۲) عرض شالوده ۶۷٫۵ سانتی متر و عمق آن ۵۷ سانتی متر
۳) عرض شالوده ۶۰ سانتی متر و عمق آن حداقل ۴۵ سانتی متر
۴) عرضی شالوده ۵۵ سانتی متر و عمق آن حداقل ۵۰ سانتی متر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

شالوده نواری:م۸ ص ۶۶،۴۸

عرض شالوده نواری:م۸ ص۶۶،۴۸

عرض کرسی چینی:م۸ ص ۶۷،۴۹

شالوده:م۸ ص۴۸(محصور شده با کلاف)

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به مورد (پ) بند ۸-۵-۵-۵ صفحه ۴۸ مبحث هشتم

مورد پ بند ۸-۵-۵-۵ برای دیوارهای باربر، عرض شالوده نواری باید حداقل ۱/۵ برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل ۵۰۰ میلیمتر باشد.

     ۶۷٫۵=۴۵×۱/۵=حداقل عرض شالوده نواری

۳۳- ساختمانی با مصالح بنایی و مشخصات زیر ساخته شده است
– طول ساختمان ۲۰متر                               – عرض ساختمان ۶ متر
– حداقل ضخامت دیوار ۲۵۰ میلی متر         – فواصل میلگردهای دیوار ۱/۱ متر
-حداقل ابعاد ستون ۳۵۰میلی متر              – ارتفاع جان پناه ماسونری ۸۰۰میلی متر
از نظر مبحث ۸مقررات ملی ساختمان، این ساختمان در چه گروهی قرار دارد؟
۱) ساختمان بنایی مسلح
۲) ساختمان بنایی محصور شده با کلاف
۳) ساختمان بنایی غیر مسلح
۴) هیچکدام

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

حداقل ابعاد ستون بنایی:م۸ ص ۴۲

ارتفاع جان پناه:م۸ ص۲۸

فواصل میلگردها:م۸ ص ۴۳

شالوده:م۸ ص۴۸(محصور شده با کلاف)

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۸-۳-۱-۱۴ صفحه ۲۸ و بند ۸-۴-۵-۲ صفحه ۴۸ مبحث هشتم

بند ۸-۳-۱-۱۴ جان پناه: ارتفاع جانپناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شده باید حداکثر ۷۰۰ میلیمتر و ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلیمتر باشد. همچنین لازم است در فواصل ۵ متر نوسط کلاف های افقی و قائم مهار شوند.(الزامات عمومی ساختمان بنایی)

بند ۸-۴-۵-۲ حداقل ابعاد ستون: ابعاد اسمی ستون نباید کمتر از ۳۰۰ میلیمتر در نظر گرفته شود. (ساختمان های بنایی مسلح)

داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان از منابع زیر برای موفقت در آزمون می توانند استفاده نمایند:

دانلود دفترچه سوالات آزمون ورود به حرفه مهر ۹۹ (نظام مهندسی – نظام کاردانی – معماران تجربی)

دانلود کلید واژه مبحث ۸

آزمون آنلاین مبحث ۸ (رایگان)

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

نمونه سوالات مبحث ۸

فیلم مبحث ۸ (الناز قائمی -S36-19)

دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید