پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در آزمون صلاحیت اجرا عمران مهر ماه ۹۹ از این مبحث ۴ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۱- در رابطه با اجرای صنعتی ساختمان با سیستم قاب تونلی کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

۱)لوله های برق باید در دیوارها عمودی باشد.

۲)آب پاشی بر روی سطح میلگردها قبل از بتن ریزی برای کاهش دمای سطوح اجباری است.

۳)ویبره کردن بتن از طریق لرزاندن قالب مجاز است.

۴)اتصال دیوارهای خارجی غیرمسلح در محل های خروج قالب، به دال سقف و کف توسط میح کوبی (هیلتی کوبی) مجاز نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دیوارها (سیستم قالب تونلی):م۱۱ ص۹۹

بتن ریزی (سیستم قالب تونلی):م۱۱ ص۱۰۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۶-۷-۳-۷ صفحه ۹۹ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۶-۷-۳-۷ اتصال دیوارهای خارجی که برای ایجاد مسیر خروج قالب ها با بتن مسلح اجرا نمی شوند، به لبه های دیوارهای بتنی داخلی، کف و سقف باید از طریق اتصال به صفحات فولادی انتظار کار گذاشته در بتن و یا با میخ کوبی در بتن (هیلتی کوبی) برقرار شود.

۴۸-در کدام یک از شهرهای زیر مجاز است از سیستم قاب های فولادی سبک به عنوان سیستم باربر ثقلی و برای مهار جانبی آن از دیوار برشی از جنس تخته های گچی و یا سیمانی استفاده شود ؟
۱)خاش (استان سیستان و بلوچستان)
۲)خلخال (استان اردبیل)
۳)خمین (استان مرکزی)
۴)خرم آباد (استان لرستان)

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

قالب فولادی سبک (LSF):م۱۱ ص۲۷

دیوار برشی از جنس تخته های گچی یا سیمانی:م۱۱ ص۲۸

سیستم قالب فولادی سبک (LSF):م۱۱ ص۲۷

سیستم (LSF):م۱۱ ص۲۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۱-۲ صفحه ۲۷ مبحث یازدهم و پیوست ۱ استاندارد ۲۸۰۰، فقط شهر خمین در منطقه با لرزه خیزی متوسط قرار دارد و شهر دیگر صورت سوال در مناطق با لرزه خیزی زیاد هستند.

بند ۱۱-۲-۱-۲ استفاده از سیستم LSF در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور طبق استاندارد ۲۸۰۰ ایران مجاز بوده و تنها سیستم LSF با دیوار برشی از جنس تخته های گچی یا سیمانی بعنوان مهار جانبی برای مناطق لرزه خیزی کم و متوسط مجاز می باشد.

۴۹-در ساختمانهای بتنی پیش ساخته حداکثر اسلامپ بتن و اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی و حداقل رده بتن مصرفی باید به ترتیب چه مقدار باشند ؟
۱)۱۰۰ میلیمتر، ۲۵ میلیمتر، C20
۲)۱۰۰ میلیمتر، ۲۰ میلیمتر، C25
۳)۱۵۰ میلیمتر، ۲۵ میلیمتر، C20
۴)۱۵۰ میلیمتر، ۲۰ میلیمتر، C25

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اسلامپ بتن مصرفی در قطعات بتنی پیش ساخته:م۱۱ ص۴۶

بتن پیش ساخته:م۱۱ ص۴۶

ساختمان بتنی پیش ساخته:م۱۱ ص۴۵

اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی در بتن پیش ساخته:م۱۱ ص۴۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بندهای ۱۱-۳-۲-۱-۲ تا ۱۱-۳-۲-۱-۴ صفحه ۴۵ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۳-۲-۱-۲ اسلامپ بتن مصرفی در قطغات پیش ساخته نباید بیش از ۱۵۰ میلیمتر باشد.

بند ۱۱-۳-۲-۱-۳ اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی در قطعات پیش ساخته نباید بیش از ۲۵ میلیمتر باشد.

بند ۱۱-۳-۲-۱-۴ بتن مورد نظر در این سیستم باید حداقل در رده C20 مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۵۰-حداکثر ضخامت ورق فولادی اعضای غیرسازهای سرد نورد شده در سیستم قاب فولادی سبک بدون احتساب ضخامت پوشش های محافظ در برابر خوردگی چند میلیمتر میباشد؟

۱)۵   ۲)۴   ۳)۲   ۴)۳

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداقل ضخامت فولاد برای ساخت اعضا فولاد سرد نورد شده:م۱۱ ۲۹

پوشش های محافظ از خوردگی:م۱۱ ص۲۹

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۲-۱-۸ صفحه ۲۹ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۲-۲-۱-۸ ضخامت فولاد اعضای سازه ای و غیرسازه ای سرد نورد شده باید بدون احتساب پوشش های محافظ از خوردگی بین ۰/۵ تا ۳ میلیمتر باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان صنعتی) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید