پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر 98

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ با استفاده از کلید واژه

به گزارش کلید واژه بعد از برگزاری آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸ سوالات آن منتشر شد که در این پست قصد داریم پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ را برای شما داوطلابن عزیز قرار دهیم.

در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۸ دو عدد تست از کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۹۰) آورده شده بود که طبق معمول هر دو تست از قسمت اصلاحیه آزمون آورده شده است.

۱- کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به یکی از مهندسان شاغل در یک پروژه که بنا به دلایل مختلف، شرایط قانونی با امکانات مالی و فنی لازم را از دست داده باشد صحیح است؟
۱ – مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج
۲ – مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار
۳ – تا اتمام پروژه هیچ مجازاتی نخواهد داشت.
۴ – در صورتی که از ابتدا فاقد شرایط بوده باشد درجه سه تا درجه پنج و چنانچه از ابتدا دارای شرایط بوده و متعاقباً شرایط را از دست داده باشد، از درجه یک تا درجه سه

پاسخ صحیح گزینه ۱

کلید واژه های مورد استفاده در این سوال

مجازات های انتظامی:قانون ص۱۸۵

وقتی شما توسط کلید واژه به صفحه ۱۸۵ هدایت بشید مجازاتهای انتظامی نوشته شده و در ادامه مجازاتها تخلفاتی که سبب این مجازاتها میشود را توضیح داده که شما باید این تخلفات را بررسی کنید تا به پاسخ برسید

در صفحه  ۱۸۹ و اصلاحیه ماده ۹۱ مورد ۴ متن زیر میباشد که بر اساس آن گزینه ۱ صحیح میباشد

۴ – اشتغال به حرفه های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفت با تعهد به انجام کار ی که شرایط روانی – به تشخیص قطعی مراجع قضایی – با شرایط قانونی با مدرک صلاحیت معشی با ظرفیت اشتغال با شرایط جسمی با امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، با تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات با ماده ) ۲ ( مکرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

مطالب مفید و مرتبط با این نوشته:

تست های تالیفی کتاب قانون نظام مهندسی

آزمون آزمایش آنلاین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بودجه بندی سوالات نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۸

 

۲-: در مورد یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی استانی که به طور مستند یکی از شرایط عضویت در نظام مهندسی استان را از دست داده باشد، ترتیبات قطع عضویت چگونه خواهد؟
۱ – قطع عضویت با تایید نظام مهندسی استان و تصویب شورای مرکزی صورت می گیرد.
۲ – عضویت توسط هیات مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، با فاصله حداقل ۳۰ روز، قطع می شود.
۳ – به احراز عدم شرایط عضویت، هیات مدیره نظام مهندسی استان بلافاصله و با یک اخطار نسبت به قطع عضویت اقدام و مراتب به اطلاع ذینفع رسانیده می شود.
۴ – عضویت توسط هیات مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع می شود.

پاسخ صحیح گزینه ۴

کلید واژه مورد استفاده در این سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

قطع عضویت در نظام مهندسی استان:قانون ص۶۷،۱۷۹،۱۸۰

طبق کلید واژه باید به ص ۱۷۹-۱۸۰ کناب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مراجعه نماییم، در صفحه ۸۰ یک تبصره به نام تبصره ۲ به ماده ۴۶ اضافه شده که پاسخ صحیح در متن آن میباشد

تبصره ۲ – احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیئت مدیره است . هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازمبه عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هر یک از شرایط فوق، به صورت مستند این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هر یک به فاصله پانزده روز، قطع می شود.

نکته مهم: در سالهای اخیر تمام تست هایی که از قانون نظام مهندسی آمده است از قسمت اصلاحیه ها بوده و شما دوستان عزیز حتما اصلاحیه ها را داخل کتاب اعمال کنید ، مثلا در صفحه ۶۷ کتاب جلوی ماده ۴۶ بنویسید اصلاحیه این ماده در ص ۱۷۹ میباشد که اگر به ص ۶۷ هدایت شدید از آنجا بتوانید راحت پاسخ صحیح را بیابید.

 

دیدگاهتان را بنویسید