پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث ۱۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶ از مبحث ۱۰ تعداد ۱۱ سوال طراحی شده که در زیر پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم قسمت دوم را برای دوستان عزیز آماده کرده ایم

۱۷: حداقل فاصله مرکز تا مرکز برش گیر های از نوع گل میخ در امتداد محور طولی کنگره های ورق فولادی شکل داده شده، در صورتی که قطر گل میخ  ۲۰mm باشد برابر است با:

۱- ۱۲۰mm

۲- ۶۰mm

۳- ۸۰mm

۴- ۱۰۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

فاصله مرکز تا مرکز گلمیخ ها(برشگیر):م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

فاصله گل میخ ها/برشگیر ها(مرکز تا مرکز):م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

حداقل فاصله مرکز تا مرکز برشگیر گلمیخی:م۱۰ ص ۱۳۶،۱۳۸

پاسخ سئوال ۱۷) گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۱۰ صفحه ۱۳۶ اگر داخل کنگره باشد فاصله ۴ برابر قطر می شود. ۴ برابر ۲۰ می شود ۸۰ میلیمتر

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶

۱۸- در تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مختلط به شکل زیر به روش توزیع پلاستیک تنش،در ناحیه فشاری مقطع تنش اجزای بتنی را حداکثر  چقدر میتوان در نظر گرفت؟ (فرض کنید بتن از نوع C30 و فولاد از نوع S235 است)

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۱- ۲۱MPA

۲- ۲۵٫۵MPA

۳- ۳۰MPA

۴- ۲۸٫۵MPA

کلید واژه مورد استفاده:

مقطع مختلط:م۱۰ ص۱۱۲

توزیع پلاستیک تنش(مقطع مختلط):م۱۰ ص۱۱۳

پاسخ سوال ۱۸ گزینه ۴ صحیح است

مبحث ۱۰ صفحه ۱۱۳ طبق تبصره در مقطع مختلط پر شده با بتن مقدار توزیع تنش را مییتوان ۰٫۹۵Fc گرفت

در شماره ۲ بخش الف گفته ۰٫۸۵Fc درحالیکه در تبصره گفته میتوان ۰٫۹۵Fc گرفت یعنی اجباری نیست پس به نظر میرسه  ۰٫۸۵Fc  جواب درست میتونه باشه و سوال جای اعتراض داره

پاسخ تست های مبحث دهم در آزمون مهر ۹۶

 

۱۹- برای یک عضو مختلط، تحت فشار محوری با مقطع نشان داده شده در شکل زیر ، حداکثر مقدار برای انکه عضو قابل کارکرد در سازه های با شکل پذیری متوسط باشد ، به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است ؟ (f = 240 MPa)

 

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۱- ۶۵mm

۲- ۲۰۵mm

۳- ۳۴۵mm

۴- ۴۰۵mm

کلید واژه مورد استفاده:

شکل پذیری:م۱۰ ص۱۹۷

محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد:م۱۰ ص۲۰۲

نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد:م۱۰ ص۲۰۲

پاسخ سئوال ۱۹) گزینه ۲ صحیح است.

طبق مبحث ۱۰ صفحه ۲۰۴ شماره ۹ برای اینکه مقطع قابل استفاده در شکل پذیری متوسط باشد باید مقطع فشرده لرزه ای باشد. جدول فشرده لرزه ای در صفحه ۲۰۲ مبحث آمده و مقطع مختلط آن در شماره ۹ آمده است.

البته به نظر گزینه ها درست تنظیم نشده است.

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

 

۳۲- در اتصال لب به لب، دو ورق با ضخامت یکسان از چه نوع جوشی استفاده نمی شود؟

۱- شیاری با درز جناغی

۲- گوشه

۳- شیاری با درز ساده

۴- شیاری با درز لاله ای

کلید واژه مورد استفاده:

جوش شیاری با نفوذ نسبی:م۱۰ ص۱۴۵

جوش گوشه:م۱۰ ص۱۴۷،۲۷۵(فاصله ریشه،بازشدگی درز)،۲۶۱(درز)

پاسخ سئوال ۳۲) گزینه ۲ صحیح است.

مبحث ۱۰ صفحه ۱۴۵ پاراگراف آخر، بدون باز کردن کتاب هم می توان تشخیص داد که اتصال لب به لب جوشش شیاری است و گوشه نیست.

۳۴- در جوشکاری با جوش شیاری کششی ورق های از جنس فولاد با تنش تسلیم ۲۴۰mpa و با ضخامت های از ۸ تا ۱۵ میلی متر نوع الکترودهای سازگار کدام می باشد !

۱ – E۷۰ و ۸۰ E و معادل آنها

۲-E60 و E70 و معادل آنها

۳- فقط E60

E60 ۴- فقط E60

کلید واژه مورد استفاده:

الکترود سازگار با فلز پایه:م۱۰ ص۱۵۶

پاسخ سئوال ۳۴) گزینه ۲ صحیح است. طبق مبحث ۱۰ صفحه ۱۵۶ برای ۳۰۰ کFy و ضخامت ۱۵ کt می توان E60 استفاده کرد و هرجا که بتوان E70زد پس E70 هم می توان زد. (فکر کنم در کتاب جوش هم جواب باشد)

پاسخنامه تشریحی تست های مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۴۰- در مورد حفاظت قطعات فولاد در مقابل عوامل خورانده، کدام عبارت صحیح است؟

۱- قطعات فولادی که در معرض عوامل خورانده قرار خواهند گرفت باید ماسه پاشی و رنگ آمیزی شوند.

۲- به طور کلی کلیه قطعات فولادی، در هر شرایطی که باشند باید ماسه پاشی شده و با ضد رنگ و رنگ استر و رویه پوشانیده شوند.

۳- قطعات فولادی که در داخل آجرکاری یا گچ کاری قرار خواهد گرفت باید ماسه پاشی شوند و نیازی به رنگ آمیزی آنها نیست.

۴- کلیه قطعات فولادی که در داخل بتن قرار خواهد گرفت باید پس از تمیزکاری با ضدزنگ پوشانیده

کلید واژه مورد استفاده:

ماسه پاشی:م۱۰ ص۲۶۹

رنگ آمیزی:م۱۰ ص۲۶۸،۲۷۰

پاسخ سئوال ۴۰) گزینه ۱ صحیح است.

مبحث ۱۰- صفحه ۲۶۸ و ۲۶۹ و مبحث ۱۱ صفحه ۱۴ و اتصالات جوشی صفحه ۳۵۷

پیشنهاد

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث دهم اینجا کلیک کنید

و برای شرکت در آزمون آنلاین مبحث دهم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید