پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور ۱۳۹۱تا آبان ۱۳۹۳

پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور ۱۳۹۱تا آبان ۱۳۹۳

پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی دوره های شهریور ۱۳۹۱، اسفند ۱۳۹۱، آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳وآبان ۱۳۹۳

تهیه شده:خانه عمران اشراق

مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

در جزوه دوم پاسخنامه و جواب تشریحی آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی شهریور ۱۳۹۱، اسفند ۱۳۹۱ و آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳ و آبان ۹۳ به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت کامل و جامع ارائه شده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم پاسخنامه طراحی معماری

.
نقشه هایی که در این جزوه آمده است به شرح زیر می باشد:
آزمون شهریور ماه سال ۱۹۳۱:
پلان معماری زیرزمین به منظور تامین فضای انباری و تاسیسات.
پلان معماری همکف به منظور تامین فضای البی ورودی و پارکینگ های مورد نیاز.
 پلان طبقه سوم به صورت دو واحد مسکونی.
 پلان بام.
 مقطع ساختمان به نحوی که از جعبه پله عبور کند.
 نمای اصلی ساختمان.
آزمون اسفند ماه سال ۱۹۳۱:
پلان معماری زیرزمین با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاری.
پلان معماری همکف با نمایش محل ستونها و اندازه گذاری و مبلمان.
پلان تیپ طبقات اول و دوم با نمایش محورها، محل ستونها و اندازه گذاری و مبلمان.
پلان بام با نمایش محورها و اندازه گذاری.
 برش طولی ساختمان با عبور خط برش از محل پلکان و آسانسور و نمایش محورها و مشخصات الزم.
سایت پلان با مشخص نمودن دسترسی و رمپ.
 نمای شمالی با نمایش محورها و مشخصات الزم.
و به همین ترتیب بقیه آزمون ها

این جزوه بنا به درخواست منتشر کننده آن حذف شد و دوستان میتوانند از بقیه جزوات مشابه که در سایت قسمت جزوه های نظام مهندسی>جزوه های معماری اینجا استفاده کنند

دیدگاهتان را بنویسید