پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه Design and Construction of Concrete Structures) که جزو منابع اصلی رشته معماری و عمران می باشد و در آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ تعداد ۵ تست از مبحث نهم آمده که همه ۳ تست زیر که در قسمت اول آمده با کلید واژه اجرا معماری قابل پاسخ دادن بوه و در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶ با کمک کلید واژه برای داطلبان عزیز قرار میدهیم (قسمت اول)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶ (قسمت اول)

۱۳- حداقل آرماتورهای طولی در پی های عمیق از نوع شمع های کوبشی چه میزان است؟

۱) حداقل ۸ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۴ آرماتور برای شمع های مربع شکل

۲) حداقل ۱ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۴ آرماتور برای شمع های مربع شکل

٣) حداقل ۱ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۴ آرماتور برای شمع های دایره ای

۴) حداقل ۸ درصد سطح مقطع شمع و حداقل ۶ آرماتور برای شمع های چند ضلعی

کلید واژه مورد استفاده:

آرماتور طولی شمع های درجا/پیش ساخته:م۹ ص۲۸۵

آرماتور قطعات فشاری:م۹ ص۲۰۱

جواب گزینه ۲ و ۳ صحیح است. مبحث ۹ صفحه ۲۸۵ و ۲۰۱: طبق بند ۹-۲۰-۵-۶ در صفحه ۲۸۵، حداقل آرماتور های شمع های پیش ساخته (کوبشی) طبق ظوابط ستون ها (صفحه ۲۰۱) یعنی ۱ درصد بدست می آید . همچنین طبق بند ۹-۱۴-۹-۲ الف در صفحه ۲۰۱ حداقل تعداد آرماتور ها برای شمع مربع و دایره ۴ عدد می باشد. بنابر این این سوال ۲ گزینه درست دارد که می بایست حذف گردد

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۱۴- کدام گزینه در تهیه بتن صحیح است؟

۱) در بتن با سنگ دانه های با حداکثر اندازه ۲۵ میلی متر، حداکثر ۴۰ درصد وزن کل نمونه می تواند از سنگدانه های سوزنی یا پولکی باشد.

۲) میزان کاهش وزن سنگدانه های مصرفی طبق آزمایش لس آنجلس باید حداکثر ۱۲ درصد باشد.

٣) در نمونه های بتن سازهای با سنگدانه سبک، برای تعیین حداکثر میانگین جرم مخصوص، حداقل از ۵ آزمونه بتنی ۲۸ روزه خشک شده در هوا باید استفاده کرد.

۴) هر دو گزینه ۱ و ۳ صحیح می باشند.

کلید واژه مورد استفاده:

حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه درشت:م۹ ص۱۲۰

میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه درشت:م۹ ص۱۲۰

دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه درشت:م۹ ص۱۲۰

آزمایش لس آنجلس:م۹ ص۱۲۱

بتن سازه ای با سنگدانه های سبک:م۹ ص۱۲۲

وزن مخصوص آزمونه بتنی ۲۸ روزه خشک شده در هوا:م۹ ص۱۲۲(بتن سبک سازه ای)

جواب:گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۹، طبق صفحه ۱۲۰، جدول ۹-۱۰-۱۴ گزینه ۱ صحیح است. طبق صفحه ۱۲۱ جدول ۹-۱۰-۱۵ گزینه ۲ نادرست است.طبق صفحه ۱۲۲، جدول ۹-۱۰-۱۶ گزینه ۳ نادرست است

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

پیشنهاد های ویژه برای داوطلبان عمران و معماری

فیلم آموزشی مبحث نهم

نمونه سوالات مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی

فیلم های آموزشی مباحث ۲۲ گانه

کلید واژه آزمون نظام مهندسی عمران و معماری

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) با بیشتر کردن حداکثر اندازه شن می توان بتن پر مقاومت با مقاومت فشاری بیشتر تهیه کرد.

۲) مقاومت فشاری بتن های پرمقاومت زودرس باید در سن ۲۸ روزه معیار و مورد اندازه گیری قرار گیرد.

٣) مقاومت فشاری بتن های پرمقاومت زودرس باید در سن ۸ روزہ معیار و مورد اندازه گیری قرار گیرد.

۴) برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی از اسلامپ استفاده می شود.

کلید واژه مورد استفاده:

بتن پر مقاومت:م۹ ص۹۰{…}

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مبحث ۹،طبق صفحه ۹۲ بند ۹-۹-۲-۳-۴ گزینه ۱ نادرست است. طبق صفحه ۹۲، بند ۹-۹-۲-۳-۷ گزینه ۲ درست و گزینه ۳ نادرست است. طبق صفحه ۹۵ بند ۹-۹-۳-۳-۳ گزینه ۴ نادرست است

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۹  اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید