پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷

مبحث هفتم (پی و پی سازی Foundation) این مبحث در مورد انواع پی ها، و نحوه محاسبه پی و… می باشد و در آزمون های نظام مهندسی عمران و معماری جزو منابع میباشد، در آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ از این مبحث ۳ تست آورده شده که تهر سه سوال با کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری اجرا قابل پاسخ دادن بوده و در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶ را با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار میدهیم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۱۱- برای تعیین ظرفیت باربری در آزمایش کوبش مجدد (بارگذاری دینامیکی) پی های عمیق که به صورت شمع اجرا شده اند، کدام گزینه در مورد فاصله زمانی کوبش مجدد از کوبش اولیه صحیح است؟

۱) در خاک های ریزدانه حداقل یک هفته

۲) در خاک های ریزدانه حداقل دو هفته

٣) در خاک های دانه ای حداقل یک هفته

۴) در خاک های دانهای حداقل دو هفته

کلید واژه مورد استفاده:

آزمایش کوبش مجدد:م۷ ص۶۵

کوبش اولیه/مجدد شمع:م۷ ص۶۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۷ ، صفحه ۶۵، بند ۷-۶-۸-۲-۲

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۱۲- کدامیک از روش های زیر برای گرفتن گمانه برای شناسایی ژئوتکنیکی زمین قابل قبول است؟

۱) حفاری شستشویی در مخلوط شن و ماسه بدون قلوه سنگ

۲) حفاری با او گر با میله توپر در خاک چسبنده و دیوار گمانه پایدار

٣) حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک و سنگ برای توصیف لایه ها

۴) هر سه مورد

کلید واژه مورد استفاده:

حفاری شستشویی :م۷ ص۱۲

حفاری با اوگر با میله توپر :م۷ ص۱۲

حفاری دورانی:م۷ ص۱۲

حفاری دورانی با مغزه گیری:م۷ ص۱۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۷، صفحه ۱۲، موارد ۲،۳و۵

۴۵- پی های سطحی …………….

۱) در صورتی مجاز است که عمق پی حداقل ۶۰ سانتی متر باشد.

۲) باید بر روی لایه بار بر مناسب طبیعی و یا خاک بهسازی شده اجرا شوند.

۳) در زمین هایی که به خاطر شرایط اقلیمی امکان یخ زدگی وجود ندارد، فاقد محدودیت حداقل عمق پی می باشند.

۴) به پی هایی گفته میشود که عمق پی کمتر از چهار برابر عرض پی باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

پی سطحی:م۷ ص۱،۲۵{…}

عمق پی سطحی:م۷ ص۳۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مبحث ۷، صفحه ۳۳، بند ۷-۴-۱-۱ و ۷-۴-۷-۱-۲ و صفحه ۱ بند ۷-۱-۳-۲ الف

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۹  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید