پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی Building Materials Products) که درباره کیفت و استانداردها و انواع مصالح ساختمانی توضیح میدهد و جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری  میباشد. در آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ از این مبحث تعداد ۴ تست آورده شده که هر چهار تست با کلید واژه آزمون معماری اجرا قابل پاسخ دادن بوده و در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون معماری اجرا مهر۹۶ را با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار میدهیم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون معماری اجرا مهر۹۶

۱۵- حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند آهکی …

۱) بیشتر از حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند زئولیتی است.

٢) کمتر از حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند پوزولانی است.

٣) بیشتر از حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند پوزولانی است.

۴) برابر با حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند است.

کلید واژه مورد استفاده:

زمان گیرش سیمان پرتلند به روش ویکات:م۵ ص۵۲

زمان گیرش سیمان به روش ویکات:م۵ ص۵۳،۵۴،۵۵،۵۶،۵۷

ویکات:م۵ ص۵۳،۵۴،۵۵،۵۶،۵۷

آزمایش ویکات:م۵ ص۵۳،۵۴،۵۵،۵۶،۵۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۵، جداول صفحه ۵۲و۵۳و۵۵و۵۷٫ ردیف زمان گیرش اولیه به روش ویکات

۳۳- کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمیباشد؟

۱) آهک هوایی بسیار زود شکفته میشود و با ازدیاد حجم مقدار زیادی حرارت آزاد می کند.

۲) آهک هیدراته هیدرولیکی با منیزیم بالا آهکی است که بیش از ۵ درصد اکسید منیزیم دارد.

٣) آهک هیدراته هیدرولیکی با کلسیم بالا آهکی است که بیش از ۵ درصد اکسید منیزیم دارد.

۴) در صورت محفوظ ماندن آهک شکفته از هوا، فعالیت آن کم نمیشود.

کلید واژه مورد استفاده:

آهک هیدراته هیدرولیکی:م۵ ص۹۴،۹۵،۹۶،۹۷

آهک ساختمانی:م۵ ص۹۳

آهک زنده یا آهک هوایی:م۵ ص۹۳

آهک هیدرولیک هیدراته(آبی):م۵ ص۹۴،۹۵،۹۷

جواب گزینه ۳ صحیح. مبحث ۵

طبق صفحع ۹۳ بند ۵-۹-۱-۱-۲ گزینه۱ صحیح    طبق صفحه ۹۴، بند ۵-۹-۱-۲-۱ الف. گزینه ۲ صحیح

طبق صفحه ۹۴ بند ۵-۹-۱-۲-۱ الف گزینه ۳ نادرست    طبق صفحه ۱۰۱ بند ۵-۹-۶-۵ گزینه ۴ صحیح است

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون معماری اجرا مهر۹۶

۳۴- از موارد زیر کدامیک درست است؟

۱) دانه بندی بتن سبک ترکیبی است از سبک دانه با سنگدانه با وزن معمولی

۲) مدول نرمی سنگدانه ریز جزء الزامات اختیاری و بین ۲٫۳ تا ۳٫۲ است.

٣) مدول نرمی سنگدانه ریز جزء الزامات اجباری و بین ۲٫۳ تا ۳٫۱ است.

۴) برای آن که رطوبت سنگدانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد، باید قبل از مصرف حداقل۱۲ ساعت در محل دپو باقی بماند.

کلید واژه مورد استفاده:

بتن سبک:م۵ ص۶۰،۷۳

سنگدانه ریز:م۵ ص۳۳

مدت زمان نگهداری سنگدانه ها در دپو برای مصرف:م۵ ص۴۴

حداقل زمان نگهداری سنگدانه ها در دپو:م۵ ص۴۴

زمان نگهداری سنگدانه ها در دپو:م۵ ص۴۴

دپو:م۵ ص۴۴،۴۳

جواب: گزینه ۴٫ مبحث ۵ صفحه ۴۴ بند ۵-۶-۶-۱۳ گزینه ۴ صحیح و طبق صفحه ۳۵، بند ۵-۶-۳-۱-۲ گزینه ۲و۳ نادرست

نمونه سوالات معماری

۴۶- حداقل زمان گیرش اولیه و حداکثر زمان گیرش نهایی سیمان پرتلند معمولی چند دقیقه است؟

۱) ۶۰ و ۴۲۰ دقیقه

۲) ۴۵ و ۴۲۰ دقیقه

٣) ۶۰ و ۳۶۰ دقیقه

۴) ۴۵ و ۳۶۰ دقیقه

کلید واژه مورد استفاده:

زمان گیرش سیمان پرتلند به روش ویکات:م۵ ص۵۲

جواب گزینه ۴٫ مبحث ۵، صفحه ۵۲

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۵  اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید