پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

سوالات مبحث ۱۱

مبحث یازدهم مقررات کلی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های صنعتی Industrialized Construction) که در آزمون نظام مهندسی رشته اجرا معماری مهر ۱۳۹۶ جزو منابع بود و از این کتاب تعداد یک عدد تست آورده شده و در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶ را با کمک کلید واژه برای دوستان عزیز قرار میدهیم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۰- حداقل و حداکثر ضخامت بتن پاششی و حداقل رده بتن در سیستم ۳D برابر است با

۱) ۳۵ و ۶۰ میلی متر – رده C20

۲)  ۲۰ و ۷۰ میلی متر – رده C25

٣)  ۴۰ و ۷۰ میلی متر – رده C20

۴) ۴۰ و ۶۰ میلی متر – رده C25

کلید واژه مورد استفاده:

ضخامت بتن پاششی(سیستم ۳D):م۱۱ ص۷۷

رده بتن پاششی(سیستم ۳D):م۱۱ ص۷۷

سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(۳D):م۱۱ ص۷۵

پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(۳D):م۱۱ ص۷۵

بتن پاششی (سیستم ۳D):م۱۱ ص۷۶،۷۷،۸۵

جواب گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۱۱، صفحه ۷۷، بند ۱۱-۵-۲-۱-۳- و ۱۱-۵-۲-۱-۲

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۱۱  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید