پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی نظارت عمران

سوالات راهنمای جوش

در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ رشته عمران نظارت از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی تعداد ۳ سوال آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی نظارت عمران را قرار میدهیم

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۳۱- در جوشکاری، اصطلاح «ترک پنجه» به کدامیک از گزینه های زیر اطلاق می شود؟

۱- ترک در فلز پایه در مجاورت نوار جوش ناشی از هیدروژن محبوس شده و افزایش فشار بین کریستالی

۲- ترک در فلز جوش در جوش های گوشه با مقطع مقعر

۳- ترک در پنجه جوش ناشی از بهره برداری (ترک مقاومتی )

۴- ترک در ریشه جوش شیاری ناشی از نامناسب بودن اماده سازی لبه

کلید واژه مورد استفاده:

ترک جوش:رج ص۱۴۲{…}

ترک پنجه:رج ص۱۵۱ (این کلمه کلیدی متاسفانه در کلید واژه ما موجود نبود ولی ترک جوش موجود بود که از صفحه ۱۴۲ شروع میشو تا ۱۵۳ و … هم یعنی در صفحات بعدی موجود است)

پاسخ سئوال ۳۱) گزینه ۱ صحیح است. اتصالات جوشی صفحه ۱۵۲ پاراگراف اول

۳۲- در اتصال لب به لب، دو ورق با ضخامت یکسان از چه نوع جوشی استفاده نمی شود؟

۱- شیاری با درز جناغی

۲- گوشه

۳- شیاری با درز ساده

۴- شیاری با درز لاله ای

پاسخ سئوال ۳۲) گزینه ۲ صحیح است.

راهنماج جوش و اتصالات جوشی صفحه ۱۰۸ و ۱۱۰

مبحث ۱۰ صفحه ۱۴۵ پاراگراف آخر، بدون باز کردن کتاب هم می توان تشخیص داد که اتصال لب به لب جوشش شیاری است و گوشه نیست.

کلید واژه مورد استفاده:

اتصالات جوشی:رج ص۲۷،۱۰۹

انواع اتصالات جوشی:رج ص۲۷،۱۰۹

انواع جوش:رج ص۲۷،۱۰۸

۳۳- در جوش شیاری دوطرفه با نفوذ کامل و با عمق های نامساوی دو ورق هریک به ضخامت ۲۴میلی متر حداکثر عمق شیار بزرگ نر حدودا چند میلی متر می تواند باشد؟

۱- ۲۰

۲-  ۱۲٫۵

۳- ۱۵

۴- ۱۸

پاسخ سئوال ۳۳) گزینه ۴ صحیح است.

طبق اتصالات جوشی صفحه ۳۵۵ وقتی جوش شیاری (جناغی) دو طرفه نامتقارن شکل آخر مقدار عمق شیار بزرگتر برابر ۳/۴t می باشد.

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی راهنمای جوش و اتصالات جوشی اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید