پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ (بخش اول)

سوالات مبحث ۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ رشته عمران نظارت، از مبحث ۹ تعداد ۱۳ سوال آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ رو برای شش تای اول قرار میدیم و در پست بعدی ۶ قسمت دوم سوالات رو قرار میدیم

۲: بزرگترین اندازہ اسمی سنگدانه های درشت مصرفی در دال بنن آرمه به ضخامت ۱۲۰ mm در صورتی که فاصله آزاد میلگردها ۱۰۰ mm و پوشش بتن روی میلگردها ۲۵ mm باشد، به کدام گزینه نزدیک تر است؟
۱: ۳۰mm
۲: ۱۹ mm
۳: ۲۲mm
۴: ۲۵mm

کلید واژه مورد استفاده:

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه:م۹ ص۱۶(بتن آرمه و بتن حجیم)،۹۲(بتن پر مقاومت)

حداکثر اندازه سنگدانه درشت:م۹ ص۱۶(بتن آرمه و بتن حجیم)،۹۲(بتن پر مقاومت)

اندازه اسمی سنگدانه:م۹ ص۱۶،۹۲(بتن پر مقاومت)

پاسخ سئوال ۲) گزینه ۲ صحیح است.
مبحث ۹ – صفحه ۱۶ بند ۹-۳-۳-۱

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۳- حداکثر انحراف موقعیت میلگردها در یک ستون بتن آرمه به ابعاد مقطع ۶۰۰mm* 400 با توجه به اینکه دستگاه نظارت محدوده رواداریها را مقرر نکرده باشد برابر است با:
۱: ±۳۰mm
۲: ±۸mm
۳: ±۱۲mm
۴: ±۲۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

انحراف میلگردها:م۹ ص۱۵۲

رواداری انحراف میلگردها:م۹ ص۱۵۲

انحراف موقعیت میلگرد ها:م۹ ص۱۵۲

پاسخ سئوال ۳) گزینه ۳ صحیح است.
مبحث ۹ – صفحه ۱۵۲ بند ۹-۱۱-۱- انحراف موقعیت میلگردها با توجه به کوچکترین بعد ستون که
mm ۴۰۰ است که برابر ±۱۲ است

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶

۴- در ساخت بتن برای سازه های بتن آرمه در مناطق ساحلی خلیح فارسی گزینه صحیح را انتخاب نمایید:
۱- حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی ۰.۴ است.
۲- برای شستن سنگدانه ها می توان از آب دریا استفاده کرد.
۳- در تمام شرایط باید آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید انجام گیرد.
۴- حداکثر نسبت سیمان با مواد سیمانی ۵۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

مناطق ساحلی خلیج فارس:م۹ ص۷۸(اجرای بتن)

اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس:م۹ ص۷۸

حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن مناطق ساحلی خلیج فارس:م۹ ص۷۸

پاسخ سئوال ۴) گزینه ۱ صحیح است.

مبحث ۹- صفحه ۷۸-۷۹-۸۰ بندهای ۹-۸- ۳-۳ و ۹-۸-۳-۵ و ۹-۸-۳-۶ و ۹-۸-۳-۱۴

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۹ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۶- در مورد مشخصات بتن مصرفی در شمع های در جاریز، کدام عبارت صحیح می باشد؟

۱- حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۰.۴ و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۲- حداقل سیمان مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن و حداقل اسلامپ ۱۵۰ میلی متر

۳- حداقل سیمان مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۴- حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۰.۴ و حداقل اسلامپ ۱۵۰ میلی متر

کلید واژه مورد استفاده:

شمع های بتنی درجا ریز:م۹ ص۸۸

بتن مصرفی شمع های بتنی درجا ریز:م۹ ص۸۸

حداقل میزان سیمان مصرفی بتن های در شمع بتنی درجاریز:م۹ ص۸۸

میزان سیمان مصرفی بتن های در شمع بتنی درجاریز:م۹ ص۸۸

عیار سیمان مصرفی بتن های در شمع بتنی درجاریز:م۹ ص۸۸

حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن شمع های درجاریز:م۹ ص۸۸

نسبت آب به سیمان در بتن شمع های درجاریز:م۹ ص۸۸

پاسخ سئوال ۶) گزینه ۲ صحیح است.
مبحث ۹ – صفحه ۸۸ بند ۹-۸-۸

جواب تشریحی سوالات مبحث نهم آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

۷-در چه شرایطی استفاده از مواد حباب زا در ساخت بتن با حباب هوا ضروری می باشد؟

۱- برای بتن های ساده ( بدون آرماتور)

۲- برای بتن هایی که در معرض یخ زدن و آب شدن متوالی قرار دارند

۳_ برای بتن هایی که پوشیده شده  و در معرض هوای آزاد قرار نخواهند گرفت.

۴- برای بتن های سنگین با وزن مخصوص بیشتر از بتن های معمولی

کلید واژه مورد استفاده:

مواد حباب ساز:م۹ ص۵۱،۵۸،۶۴

استفاده از مواد حباب ساز:م۹ ص۵۱،۵۸،۶۴

پاسخ سئوال ۷) گزینه ۲ صحیح است.
مبحث ۹ – صفحه ۵۱ بند ۹-۶-۶-۲

پیشنهاد های ویژه برای داوطلبان عمران و معماری

فیلم آموزشی مبحث نهم

نمونه سوالات مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی

فیلم های آموزشی مباحث ۲۲ گانه

کلید واژه آزمون نظام مهندسی عمران و معماری

۸-در صورتیکه اسلامپ بتن در موقع تحویل برای مصرف از میزان مقرر کمتر باشد:

۱- لازم است به هر صورت با لرزاندن و جا انداختن بتن مشکل پایین بودن اسلامپ را رفع نمود

۲- مصرف ان به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

۳- اگر از مخلوط کن تخلیه نشده باشد، دستگاه نظارت می تواند دستور اصلاح آن را با افزودن آب صادر کند مشروط بر اینکه نسبت نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

۴- اگر از مخلوط کن تخلیه نشده باشد، دستگاه نظارت می تواند دستور اصلاح آن را با افزودن دوغاب سیمان صادر کند مشروط بر اینکه نسبت نسبت آب به سیمان از حداکثر مقدار مجاز طرح فراتر
نرود.

پاسخ سئوال ۸) گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۹- صفحه ۶۳ و ۶۴- بند ۹-۷-۴-۳

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث ۹ اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید