پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث ۷

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶ 

سایت کلید واژه دات آی آر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ رو برای داوطلبان عزیز قرار داده، در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ از مبحث هفتم (پی و پی سازی) تعداد ۴ سوال آورده شده که در زیر میتوانید سوالات و پاسخ تشریحی آن را به همراه کلید واژه مورد استفاده مشاهده نمایید

۱- در طراحی دیوارهای وزنی به عنوان سازه نگهبان، کنترل کدامیک از حالت های حدی زیر
ضروری نمی باشد؟
۱- کنترل لغزش و واژگونی
۲- کنترل، ظرفیت باربری پی دیوار نگهبان، نشست، پایداری کلی
۳- کنترل مقاومت های خمشی و برشی دیوار
۴- کنترل صلبیت دیوار نگهبان

کلید واژه مورد استفاده:

دیوار وزنی/نیمه وزنی:م۷ ص۳۵

طراحی دیوار های وزنی:م۷ ص۳۶

پاسخ سئوال ۵۴) گزینه ۴ صحیح است.
مبحث ۷- صفحه ۳۶- بند ۷-۵-۳-۱

۲- برای خاک ریزی پشت دیوار از کدام نوع مصالح، در صورتی که امکان استفاده از سیستم زهکشی مناسب و نگهداشتن همواره خاک در شرایط غیراشباع و رطوبت کم فراهم نیست، نباید استفاده کرد؟ (فرض می شود که از تمهیدات فنی ویژه از قبیل تثبیت خاک و طراحی دیوار برای فشار اضافی آب استفاده نخواهد شد).
۱: GP , GW
۲: GM , GC
۳: GW
۴: SP , GW

کلید واژه مورد استفاده:

خاکریز پشت دیوار:م۷ ص۴۹

مصالح خاکریز پشت دیوار:م۷ ص۴۹

پاسخ سئوال ۵۵) گزینه ۲ صحیح است.
مبحث ۷- صفحه ۴۹- بند ۷-۵-۷

پاسخنامه تشریحی تست های مبحث ۷ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ 

۳- ساختمان بدون اسکلتی در مجاورت گودی به عمق ۵ متر قرار گرفته است. کدامیک از عبارت های زیر در مورد این ساختمان و گود صحیح است ؟
۱- ساختمان حساس ، خطر گود زیاد و پایش گود و ساختمان الزامی نیست.
۲- ساختمان حساس ، خطر گود زیاد و پایش گود و ساختمان الزامی است.
۳- ساختمان بسیار حساسی ، خطر گود معمولی و پایش گود و ساختمان الزامی نیست.
۴- ساختمان بسیار حساس ، خطر گود بسیار زیاد و پایش گود و ساختمان الزامی است.

کلید واژه مورد استفاده:

ساختمان حساس:م۷ ص۱۸

ساختمان بسیار حساس:م۷ ص۱۸

پاسخ سئوال ۵۶) گزینه ۴ صحیح است.
مبحث ۷- صفحه ۱۸ – بند ۷-۳-۳-۴-۶ و ۷-۳-۳-۴-۷

۴- در چه صورتی گودبرداری را می توان موقت تلقی کرد؟
۱- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۱۲ ماه در نظر گرفته شود.
۲- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۹ ماه در نظر گرفته شود.
۳- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۲۴ ماه در نظر گرفته شود.
۴- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۶ ماه در نظر گرفته شود.

کلید واژه مورد استفاده:

گود موقت:م۷ ص۱۹

پاسخ سئوال ۵۷) گزینه ۱ صحیح است.
مبحث ۷- صفحه ۱۹ – بند ۷- ۳-۳-۵-۲

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث هفتم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷

دیدگاهتان را بنویسید