پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث ۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ 

سایت کلید واژ پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ رشته عمران را بصورت کاملا تشریحی همراه با کلید واژه های مورد استفاده برای داوطلبین عزیز قرار میدهد

 هر متر طول دیوار بنایی با سنگ لاشه آذرین و ملات ماسه سیمان به ارتفاع ۱.۵ متر و ضخامت ۴۰ میلی متر حدودا چند کیلوگرم می باشد؟

۱: ۱۵۶۰

۲: ۱۲۵۰

۳: ۱۴۴۰

۴: ۱۶۸۰

کلید واژه مورد استفاده:

جرم واحد حجم مصالح بنایی با سنگ طبیعی و ملات ماسه سیمان :م۶ ص۱۲۸

پاسخ سئوال ۴۹) گزینه ۱ صحیح است.

مبحث ۶ – با توجه به پیوست ۱ صفحه ۱۲۸ وزن مخصوص سنگ لاشه آذرین با ملات ماسه سیمان برابر ۲۶۰۰ کلیوگرم بر متر مکعب می باشد.

W=yx=2500*1.5*1*0.4=1560 kg

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ششم در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶(سوال ۲)

ا۵- سطح بارگیری تبری در کف یک انبار ۴۰ مترمربع می باشد. چنانچه شدت بار مرده و زنده به ترتیب ۷ و ۶ کیلونیوتن بر مترمربع باشد. شدت بار زنده تیر مورد نظر در محاسبات سازه حداقل چند کیلونیونن بر مترمربع باید در نظر گرفته شود؟

۱: ۶

۲: ۴٫۲

۳: ۴٫۸

۴: ۵

کلید واژه مورد استفاده:

بار زنده:م۶ ص۲۷{…} (علامت {…} در کلید واژه یعنی صفحات بعد هم در مورد همین موضوع می باشد)

پاسخ سئوال ۵۱) گزینه ۱ صحیح است.

مبحث ۶-صفحه ۳۳- بند ۶-۵-۷-۳

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۶ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ (تست ۳)

۵۲- در یک ساختمان ۵ طبقه بارهای (بدون ضریب- زنده و مرده طبقات در محاسبات و طراحی به ترتیب ۷٫۵ و ۶ کیلونیونن بر مترمربع منظور گردیده است. آگر در محاسبات سازه این بنا، کاهش بار زنده منظور نشده باشد و کارفرما در پایان اجرا بخواهد پایین نرین سقف ساختمان را برای انبار کردن اجناسی با بار زنده بیشتر مورد استفاده قرار دهد، حداکثر مقدار این بار فقط از نظر کنترل ستون برحسب کیلونیون بر مترمربع به کدام گزینه نزدیک تر است؟ (سیستم سازه از نوع قابساختمانی همراه با مهاربندی همگرایی ویژه فولادی می باشد ).

کلید واژه مورد استفاده:

کاهش بار زنده طبقات:م۶ ص۳۲

بار زنده:م۶ ص۲۷{…} (علامت {…} در کلید واژه یعنی صفحات بعد هم در مورد همین موضوع می باشد)

پاسخ سئوال ۵۲) گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۶-صفحه ۳۳- بندهای ۶-۵-۷-۳

از آنجایی که ستون بار بیش از ۲ طبقه را تحمل می کند، میتوان بار زنده را ۲۰ درصد کاهش داد.

بنابر این بار زنده حداکثر که می توان وارد کرد برابر است با:

KN 1.2 x 7.5=9.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ (تست ۳)

۵۳- بر سطح بارگیر یک تیر یکسره سه دهانه، بار زنده بیشتر از ۴ کیلونیوتن بر مترمربع است برای به دست آوردن بیشترین لنگر مثبت در دهانه شماره ۱، به کدام دهانه ها باید بارنده اعمال شود؟

۱- هر سه دهانه

۲- دهانه های ۱ و ۲

۳- دهانه های ۱ و ۳

۴- فقط دهانه ۲

کلید واژه مورد استفاده:

بار زنده:م۶ ص۲۷{…} (علامت {…} در کلید واژه یعنی صفحات بعد هم در مورد همین موضوع می باشد)

نامناسب ترین وضع بارگذاری:م۶ ص۲۹

پاسخ سئوال ۵۳) گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۶- صفحه ۲۹- بند ۶-۵-۲-۳ قسمت ب

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث ششم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید