پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث ۱۲

در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ رشته عمران نظارت از مبحث دوازدهم تعداد ۴ تست آورده شده که در زیر به سوالات مبحث ۱۲ در آزمون نظارت عمران بصورت تشریحی و با کمک کلید واژه پاسخ داده ایم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۲۴- یک ساختمان ۵ طبقه که ارتفاع هر طبقه آن ۲.۳ متر می باشد، در دست عملیات بازسازی قرار گرفته است. حداقل فاصله این بنا تا پیاده رو مجاور چند متر باشد، که نیازی به احداث راهروی سرپوشیده موقت نباشد ( در بررسی از خرپشته ساختمان صرفنظر شود. ساختمان فاقد زیرزمین بوده و کف همکف آن هم تراز پیاده رو می باشد –.

۱- ۵ متر

۲- ۳ متر

۳- ۳٫۵ متر

۴- ۴متر

کلید واژه مورد استفاده:

راهروی سرپوشیده موقت: م۱۲ ص۱۲،۳۴

بنای در دست احداث یا تعمیر: م۱۲ ص۱۲

پاسخ سئوال ۲۴) گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۱۲ – صفحه ۱۲ – بند ۱۲-۲-۲-۳-ب

h < (0.25X 3.2 x 5 = 4) =>h < 4m

۳-۲-۲-۱۲ در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت مفاد بخش ۱۲-۵-۴ الزامی است: الف: در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از ۴۰ درصد ارتفاع آن باشد. ب : در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از ۲۵ درصد ارتفاع آن باشد.

۲۵- در مورد وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱- اتصال به زمین مؤثر پوشش ها و زره کابل های برق و سایر قسمت های فلزی ماشین آلات برقی که مستقیماً تحت فشار برق نیستند، باید انجام شود.

۲- به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط برق فشار قوی نیاز به تمهیدات خاصی ندارد.

۳- جابجایی و حمل کارگران با وسایل بالابر با حفظ احتیاط بلامانع است.

۴- تعمیر وسایل و تجهیزات حاوی بخار و یا هوای فشرده زمانی که بخار یا هوای فشرده آنها تخلیه یا بی اثر نشده است، بلامانع است.

کلید واژه مورد استفاده:

اتصال زمین:م۱۲ ص۴۲،۴۱

اتصال زمین موثر:م۱۲ ص۱۸{دستگاه جوشکاری}،۴۱

پاسخ سئوال ۲۵) گزینه ۱ صحیح است.

مبحث ۱۲ – صفحه ۴۱- بند ۱۲-۶-۱ -۱۶

۱۶-۱-۶-۱۲ پوششها و زره کابلهای برق، لوله ها، بستها، حفاظها و سایر قسمتهای فلزی وسایل، تجهیزات و ماشین الات برقی که مستقیماً تحت فشار برق نیستند، باید به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، اتصال زمین مؤثری داشته باشند.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

۲۶ – کدامیک از گزینه ها به عنوان ارتفاع مجاز نرده حفاظتی موقتی در سطوح شیب دار در کارگاهساختمانی صحیح است؟ 

۱- ۱۰۰۰mm

۲- ۷۰۰mm

۳- ۸۰۰mm

۴- ۹۰۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

ارتفاع نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

پاسخ سئوال ۲۶) گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۱۲ – صفحه ۳۳- بند ۱۲ – ۵- ۲-۲

۳-۲-۵-۱۲ ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از ۰/۹ متر کمتر و از ۱٫۱۰ متر بیشتر باشد. همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار نباید از ۰٫۷۵ متر کمتر و از ۰/۸۵ متر بیشتر باشد.

۲۷- در مورد نحوه انبار کردن، برداشت کردن و نگهداری مصالح ساختمانی کدام عبارت صحیح است؟

۱- حداکثر ارتفاع انبار کردن آجر و سفال، در صورت رعایت وزن مجاز وارد بر محل انبار کردن، ۲ متر می باشد.

۲- در اطراف دهانه چاه ها، در صورتی که حفاظ مناسبی نداشته باشند، لازم است مصالحی با ارتفاع حداقل ۱/۱ متر چیده شوند.

۳- جهت جلوگیری از غلطیدن لوله های فولادی انبار شده، لازم است آنها را در مجاورت تیغه های ساختمانی انبار نمود.

۴- کیسه های سیمان نباید بیش از ۱۲ ردیف روی هم چیده شود.

کلید واژه مورد استفاده:

انبارکردن مصالح:م۱۲ ص۷۸

ارتفاع انباشت آجر و سفال:م۱۲ ص۷۹

پاسخ سئوال ۲۷) گزینه ۱ صحیح است.

طبق مبحث ۱۲ صفحه ۷۹ بند ۲ا – اا – ۸ – ۷

البته در کتاب در مورد گزینه اگفته شده که در اطراف باید موانع مناسب محصور شود که در گزینه یک اشاره نکرده است. در گزینه ۳ در کتاب به موانع مناسب اشاره کرده که در سوال گفته تیغه ساختمانی، به نظر گزینه ۱ صحیح تر است

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث دوازدهم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون عمران نظارت

دیدگاهتان را بنویسید