پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

تست های مبحث ۹

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) یکی از مباحث مهم در آزمون نظام مهندسی میباشد و همه ساله برای رشته عمران و معماری تعداد زیادی سوال از ایم مبحث آورده میشود، در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ برای رشته معماری نظارت تعداد ۴ سوال از مبحث نهم آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ را قرار می دهیم

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۷کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟

۱)  پی مانند تیر یا دال وارونه تحلیل می شود.

۲) در پی های صلب میزان توزیع فشار رو به بالای خاک نباید به صورت خطی در نظر گرفته شود.

۳) کلاف هایی که در دو جهت شالوده ها را به هم متصل می کنند باید دارای سختی کافی برای مقابله با نیروهای عمودی ساختمان باشند.

۴) عملکرد پی های نواری دو جهته، متفاوت از پی های گسترده است.

جواب: گزینه ۴ صحیح است، مبحث ۹، صفحه ۲۷۸، بند ۹-۲۰-۲-۱ و صفحه ۲۸۷ ، بند ۹-۲۰-۷

کلید واژه مورد استفاده: (نکته در این سوال طراح از کلمات مترادف استفاده کرده)

طراحی شالوده:م۹ ص۲۷۷

شالوده(پی):م۹ ص۲۷۷

کلاف رابط شالوده:م۹ ص۲۸۷

شالوده منفرد:م۹ ص۲۷۸

شالوده نواری:م۹ ص۲۷۸

شالوده گسترده:م۹ ص۲۷۸

۵۳حداقل میزان سیمانی پرتلند نوع یک برای ساخت بتن های مسلح ساختمانی که دائماً در زیر آب دریا واقع هستند چقدر است؟

۱) ۳۷۵ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح

۲) ۳۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح

۳) ۳۲۵ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح

۴) ۳۵۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح

کلید واژه مورد استفاده :

حداقل مقدار سیمان بتن در معرض یون کلر:م۹ ص۴۷

جواب: گزینه ۴صحیح است. مبحث ۹ صفحه ۴۶، بند ۹-۶-۴-پ و صفحه ۴۷، جدول ۹-۶-۱

۵۴در نوع آزمایش و زمان تکرار آزمایشهای مربوط به کنترل و بازرسی مشخصه های بتن کدامیک از موارد زیر صحیح است؟.

۱) خشک کردن بتن – به طور هفتگی

۲) روانی بتن – هنگام آزمایش تعیین میزان هوای بتن

۳) دقت برای اجتناب از توزیع غیر یکنواخت – به طور هفتگی

۴) یکنواختی بتن – در تمامی موارد

کلید واژه مورد استفاده :

آزمایش روانی بتن:م۹ ص۱۴۸

آزمایش یکنواختی:م۹ ص۱۴۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است، مبحث ۹ صفحه ۱۴۸ و ۱۴۹، جدول ۹-۱۰-۲۵

۵۵- کدامیک از موارد زیر در مورد رده بتن و اعداد پسوند C در بتن ساده (بدون میلگرد) با مراعات شرایط بتن مسلح صحیح می باشد؟

۱)  رده Cl2 – مقاومت ۲۸ روزه آزمون های استوانه ای استاندارد

۲) رد ہ C6 – مقاومت ۷ روز ۵ آزمون های استوانه ای استاندارد

۳) رده C16 – مقاومت ۴۲ روزه آزمون های استوانه ای استاندارد

۴) رده C20 – مقاومت ۲۸ روزه آزمون های مکعبی استاندارد

نکته:از c برای رده بندی مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشود

کلید واژه مورد استفاده :

مقاومت فشاری مشخصه بتن( ) :م۹ ص۳۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است، مبحث ۹ تعریف مقاومت فشاری مشخصه و صفحه ۳۵ بند ۹-۵-۱-۵

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث نهم  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید