پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

تست های مبحث 10

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی) یکی از مباحث مهم برای آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری می باشد ، از این مبحث برای  آزمون نظارت معماری تعداد ۲ سوال آمده است که در زیر پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ رو برا داوطلبان عزیز آزمون نظام مهندسی معماری نظارت قرار داده ایم

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۱۰چنانچه در یک مقطع فولادی مرکب تحت کشش، ورقهای متصل به یک نیمرخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، حداکثر فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو:

۱) در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی شوند و احتمال زنگ زدگی دارند، ۲۴ برابر ضخامت نازک ترین ورق یا ۳۰۰ میلیمتر است

۲) در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی و خوردگی (حاصل از عوامل جوی) قرار گیرند، ۴ ۱ برابر ضخامت نازک ترین ورق یا ۱۸۰ میلیمتر است.

۳)  در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی قرار گیرند، ۲۴ برابر ضخامت نازک ترین ورق یا ۳۰۰ میلیمتر است.

۴) هر دسته گزینه صحیح است.

کلید واژه مورد استفاده:

فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی:م۱۰ ص۳۹(اعضای کششی)

مقطع مرکب تحت کشش:م۱۰ ص۳۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است، مبحث ۱۰، صفحه ۳۹ بند ۱۰-۲-۳-۵

۱۱در صورتی که در یک تیر فولادی نیاز به تعبیه سخت کنننده های عرضی برای تأمین مقاومت برشی باشد:

۱)  در تمامی موارد اتصال سخت کننده عرضی به بال های کششی و فشاری الزامی است.

۲)  لازم نیست در تمامی موارد، سخت کننده عرضی به بال کششی متصل شود.

۳)  فقط در صورتی که برای انتقال بارهای متمرکز به تکیه گاه ها به سخت کننده های عرضی نیاز باشد، آنها باید به بال فشاری متصل شوند.

۴)  فاصله مرکز به مرکز پیچ هایی که سخت کنندهها را به جان تیر متصل می کنند، نباید از ۲۵ سانتیمتر تجاوز کند.

کلید واژه مورد استفاده:

سخت کننده های عرضی:م۱۰ ص۹۶،۹۹،۱۸۸(لرزه ای)،۲۱۸(لرزه ای)

جواب: گزینه دو صحیح است: مبحث ۱۰ صفحه ۹۷، مورد ب و ت

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث دهم  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید