پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو منابع بیشتر آزمون های نظام مهندسی منجمله عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)،تاسیسات برقی و مکانیکی، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی میباشد ، در آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ ۲ تست از کتاب قانون نظام مهندسی آمده است که در زیر پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون معماری اجرا مهر۹۶ رو برا داوطلبان عزیز قرار میدهیم

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

۱- کدامیک از گزینه های زیر از شرایط احراز صلاحیت حرفه ای عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان نمیباشد؟

۱) داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی

۲) داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی

٣) حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک

۴) عدم تصدی مسئولیت همزمان کارکنان دستگاه های ظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون

کلید واژه مورد استفاده:

عضویت در هیات مدیره:قانون ص۱۸،۱۹،،{۷۸،(استان)}،اصلاحیه قانون ص۳تا۵

جواب گزینه ۱ صحیح است. اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صفحات ۴و۵ ، اصلاحیه ماده ۵۹، پ مورد ۱ و تبصره ۲و ۳

۵۷- در اجرای یک پروژه مسکونی در شهر تهران یکی از مهندسان باعث تحمیل هزینه های فاحش غیرضروری به کارفرما شده است. در صورت احراز تخلف، حداکثر به کدامیک از مجازاتهای انتظامی محکوم خواهد شد؟

١) درجه پنج

۲) درجه چهار

٣) درجه دو

۴) درجه سه

کلیدواژه مورد استفاده:

تحمیل هزینه های عرفا فاحش غیر ضروری به کارفرما:اصلاحیه قانون ص۸

مجازات انتظامی اشخاص حقوقی:اصلاحیه قانون ص۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است.اصلاحیه قانون نظام مهندسی، صفحه ۸ ،اصلاحیه ماده ۹۱، یند الف – قسمت ۳

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید