پاسخ تست عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری (قسمت۳)

پاسخ تست های عناصر و جزئیات

در این پست مرحله سوم پاسخ تست عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ رو برای داوطلبان عزیز آزمون نظام مهندسی قرار داده ایم،

پاسخ تست عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری (قسمت۳)

۴۸در شکل (پ) کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟   

پاسخ تست عناصر و جزئیات آزمون نظارت معماری (قسمت۳)

۱) اتصال سقف کاذب به رامپ پله توسط نبشی گالوانیزه مطابق شکل

۲) نحوه قرار گیری سنگ های کف پله به درستی ترسیم شده است

۳)  اگر آویز سقف کاذب در شکل، میلگرد شماره ۱۰ آجدار باشد، مقطع میلگرد سقف کاذب مناسب است

۴) جزئیات ۸ ملات ماسه سیمان و جزئیات ۹ دوغاب سیمان  است

جواب: گزینه ۳ صحیح است

 ۴۹در شکل (پ) کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱)  اجرای سنگ سینه پله (جزئیات ۷)

۲(  میلگرد گذاری دال سقف و رامپ پله (جزئیات ۵) در محل شروع پله

۳) اجرای آویز سقف کاذب (جزئیات ۴)

۴( هر سه مورد

۵۰در کدامیک از روش های زیر دیوار حائل قبل از خاکبرداری اجرا می شود؟

۱) دیوار حائل وزنی (گابیون)

۲) دیوار حائل به روش خرپایی

۳) دیوار دیافراگمی

۴) دیوار حائل به روش قطعات پیش ساخته و مسلح کردن خاک

جواب: گزینه ۳ صحیح است

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مباحث ۲۲ گانه  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید