پاسخ تشریحی سوالات عناصر و جزئیات نظارت معماری (قسمت۲)

پاسخ تست های عناصر و جزئیات

در آزمون نظام مهندسی رشته معماری نظارت، عناصر جزئیات جزء منابع مهم محسوب میشود و هر ساله تعداد زیادی از این موضوع در آزمون تست آورده میشود> که در مهر ۹۶ ۹ سوال آورده شده و در زیر پاسخ تشریحی سوالات عناصر و جزئیات نظارت معماری (قسمت۲) را برای داوطلبان عزیز آماده کرده ایم

پاسخ تشریحی سوالات عناصر و جزئیات نظارت معماری مهر ۹۶ (قسمت۲)

۴۵در شکل (ب) کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

پاسخ تشریحی سوالات عناصر و جزئیات نظارت معماری (قسمت۲)

۱ (میلگرد سوم تیرچه سیمانی به طول حدوداً ۷۰ درصد طول دهانه (جزئیات شماره ۱۴(

۲ ) ادمه میلگردهای تیر چه سیمانی در تیر، حد اقل طول الزامی ۲۰ سانتی متر

۳)  شکل نمایش مقطع تیر از بتن مسلح در محل کنار ستون است.

۴) اتصال پارکت MDF  روکش طرح چو با به موزائیک با حسسب مخصوص (جزئیات ۳)

جواب گزینه ۴ صحیح است

۴۶در جزئیات (ب) مربوط به سقف تیرچه و بلوک از جنس پلی استایرن منبسط شده، کدام یک  گزینه های زیر صحیح است؟

(۶  قطعه فلزی اتصال وادارهای عمودی دیوار خارجی با دو لایه عایق حرارتی (جزئیات ۶)

۲) جزئیات نازک کاری داخلی (گچ + رنگ روغنی )، (جزئیات شماره ۱۲ )

۳) جزئیات شماره ۱۵ نمایشگر محل قرار گیری میلگردهای منفی سقف است.

۴)  اتصال نمای تخته سیمانی (سمنت بورد) به وادار عمودی از آهن گالوانیزه با پرچ

جواب: گزینه ۳ صحیح است،قطعه فلزی نباید در عایق قرار گیرد، پس گزینه ۱ نادرست است.قبل از گچکاری باید ابتدا گچ و خاک شود پس گزینه ۲ نادرست است.گزینه ۴ شماره جزئیات ندارد

۴۷در شکل (ب) کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) قطعه به طول ۱۰ سانتیمتر و با پخ انتها برای بخاربند کردن نما (جزئیات ۷)

۲) نازک کاری زیر سقف از گچ و رنگ (جزئیات شماره ۱۳ )

۳) قطعه از لاستیک فشرده در محل اتصال وادارهای عمودی نما (جزئیات ۶)

۴) در مقطع تیر از بتن مسلح در وسط دهانه (جزئیات ۱۰) قرار گیری میلگردهای پایینی

جواب گزینه ۳ صحیح است

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مباحث ۲۲ گانه  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید