آشنایی با سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ۳D بر اساس مبحث ۱۱

آشنایی با سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ۳D

آشنایی با سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ۳D بر اساس مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی پانل ها شامل دو صفحه شبکه جوش شده فولادی می باشد که یک هسته عایق در میان آن قرار گرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی به یکدیگر متصل شده که بعد از نصب بتن دو طرف روی آن پاشیده می شود. در این پست از سایت کلید واژه ضوابط این سیستم در مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مصالح سیستم پیش ساخته سبک سه بعدی:

الف) بتن پاششی باید حداقل از رده C25 منطبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

ب) ضخامت بتن پاششی در هر طرف نباید از ۴۰ میلیمتر کمتر و از ۷۰ میلیمتر بیشتر باشد.

پ) حداقل تنش تسلیم فولاد شبکه مش ۲۴۰ مگاپاسکال و حداقل قطر آن ۳ میلیمتر است.

ت) هسته عایق از جنس پلی استایرن منبسط شونده باید دارای حداقل چگالی اسمی ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

ث) ضخامت هسته عایق در پانل های دیواری نباید از ۴۰ میلیمتر کمتر باشد. بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر حداقل ۸۰ میلیمتر است.

ج) ضخامت هسته عایق بر حسب عملکرد پانل سقفی و بارهای وارده نباید کمتر از ۶۰ میلیمتر باشد. بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر حداقل ۱۰۰ میلیمتر است.

شالوده:

شالوده سیستم های پانلی کامل باید از نوع شالوده نواری یا گسترده باشد.

ملاحظات معماری:

الف) در سیستم های پانلی کامل، پلان ساختمان باید دارای شکل متقارن یا تقریبا متقارن نسبت به محورهای اصلی بنا باشد.

ب) در سیستم های پانلی کامل در مسیر انتقال نیروی جانبی از سازه پانلی به زمین، نباید انقطاعی وجود داشته باشد.

پ) در سیستم های پانلی کامل فاصله بازشوها تا کناره های دیوار باید حداقل ۷۵۰ میلیمتر در نظر گرفته شود.

ت) در سیستم های پانلی کامل در هر دیوار پانلی، سطح بازشوها باید از ۳۳ درصد سطح دیوار بیشتر باشد.

ث) در سیستم های پانلی کامل احداث کنسول های بیشتر از یک متر مجاز نیست.

ج) در کف ها با سیستم های پانلی کامل از ایجاد بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم های کف خودداری شود.

چ) در سیستم های پانلی کامل از ایجاد اختلاف سطح در کف ها خودداری شود.

ح) در سیستم های پانلی کامل از کاهش یا افزایش مساحت زیربنای طبقات در ارتفاع به طوریکه تغییرات قابل ملاحظه ای در جرم طبقات ایجاد شود، پرهیز گردد.

خ) در سیستم های پانلی کامل ارتفاع مجاز هر طبقه بدون کلاف میانی به ۴ متر محدود می شود. در صورت افزایش ارتفاع از این مقدار لازم است یک کلاف میانی در نظر گرفته شود. در هر حال ارتفاع هر طبقه نباید از ۶ متر بیشتر شود.

ملاحظات طراحی:  

الف) در سیستم های پانلی کامل، پانل های دیواری باید برای تحمل بارهای محوری، برش داخل صفحه و خمش طراحی گردند.

ب) در سیستم های پانلی کامل، آثار ناشی از لاغری باشد در طراحی پانل های دیواری لحاظ گردد.

پ) در سیستم های پانلی کامل، سقف سازه های پانلی می تواند دیافراگم متشکل از پانل های سقفی، سیستم تیرچه بلوک، تیرچه های فلزی و یا سیستم دال بتن آرمه باشد. در هر حال لازم است دیافراگم سقف از نوع صلب باشد.

ت) در دیافراگم های پانلی از آنجا که شبکه پانل سقفی دارای مقدار کمی است، دیافراکم باید به روش مناسب تقویت گردد.

ث) در سیستم های پانلی کامل، پوشش بتن پاششی روی شبکه جوش شده یا میلگردها نباید از ۱۵ میلیمتر باشد.

ج) در سیستم های پانلی کامل در اطراف بازشو ها باید حداقل مساحت معادل مفتول های قطع شده از پانل، بصورت فولاد متمرکز در دو طرف بازشو در همان راشتا قرار داده شود.

ملاحظات اجرایی:

الف) در سیستم های پانلی کامل، میلگردهای انتظار باید کاملا قائم و شاقول بوده و در حین بتن ریزی زا راستای خود خارج نشوند.

ب) برای تامین پایداری قائم پانل های دیواری به منظور بتن پاشی، لازم است در فاصله ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتری از بالای دیوار، از پشت بندهای مناسب استفاده شود.

پ) لازم است چارچوب های در و پنجره پیش از بتن پاشی و همراه با نصب پانل در محل خود به صورت شاقولی، قرار گرفته باشند.

پ) ارجرای سیستم تاسیسات مکانیکی در سازه های پانلی به صورت روکار توصیه می شود.

ت) در صورت استفاده از سیستم تاسیسات مکانیکی توکار، لازم است لوله های مربوطه از جنس پلیمری باشد.

ث) برای اجرای قالب بندی پانل های سقفی، باید فاصله ۲۰ میلیمتری بین تخته کفراژبندی و شبکه رعایت شود و نباید قالب به شبکه جوش شده بچسبد.

ج) استفاده از بتن سبک در ساخت پانل های باربر مجاز نمی باشد.

چ) فاصله حداکثر برای شمع ها در طول تیرچه های بین پانل های سقف ۱/۵ متر است.

ح) استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز نیست.

خ) لازم است بتن پاشی دیوارها از پایین به سمت بالای دیوار صورت گیرد.

د) عملیات بتن پاشی در شرایط بسیار خاص، با زاویه کمتر از ۴۵ درجه، فقط با کسب مجوز از دستگاه نظارت امکان پذیر است.

ذ) بتن پاشی نباید به کنج ختم شود، برای عملیات بتن پاشی داخل کنج ها، باید پاشش در راستای نیمساز کنج انجام شود.

ر) لازم است سطح پانل ها قبل از عملیات بتن پاشی مرطوب شوند و باید از جمع شدگی آب بر روی پانل ها جلوگیری شود.

ز) در عملیات بتن پاشی نباید به دلیل نصب قرنیز، ضخامت بتن پاششی پایین دیوار کم می شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی و همچنین مهندسان علاقه مند به طرح و اجرای صنعتی سازی در ساختمان ها می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان صنعتی) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

دیدگاهتان را بنویسید