پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ می پردازیم. از این استاندارد در آزمون مذکور ۳ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۵۴- جهت کاهش خرابی ناشی از روانگرایی یا گسترش جانبی خاک در حین زلزله، موثرترین نوع پی کدام است؟

۱) پی های عمیق

۲) پی های گسترده

۳) پی های تکی با کلاف های رابط قوی

۴) پی های باکسولی (کلاف های لنگربر)

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تمهیدات سازه ای:ز ص۷۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۶-۲-۱-۳-۱ صفحه ۷۹ استاندارد ۲۸۰۰

بند ۶-۲-۱-۳-۱: موثرترین تمهید سازه ای برای کاهش خرابی ناشی از روانگرایی یا گسترش جانبی استفاده از پی عمیق است.

۵۵- در نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور ایران، چند نوع تقسیم بندی مطرح شده و حداکثر شتاب مبنا چقدر است؟

۱) سه نوع-۰/۲۵g

۲) سه نوع-۰/۴g

۳) چهار نوع-۰/۳۵g

۴) چهار نوع-۰/۳g

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نسبت شتاب مبنای طرح:ز ص۱۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با جدول ۲-۱ صفحه ۱۴ استاندارد ۲۸۰۰

۵۶- در مورد خطر نسبی زلزله در شهرهای قم (در استان قم) و خوی (در آذربایجان غربی) به ترتیب کدام گزینه صحیح می باشد (مطابق درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران)؟

۱) متوسط – زیاد

۲) زیاد- زیاد

۳) زیاد-بسیار زیاد

۴) بسیار زیاد- بسیار زیاد

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران:ز ص۱۲۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با جدول پیوست یک صفحه ۱۲۸ استاندارد ۲۸۰۰

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آموزشی پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید