پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران می باشد.

نخستین گام در تهیه آیین نامه زلزله در دهه ۴۰ صورت پذیرفت. دومین گام تصویب و اعمال اجباری آیین نامه در سال ۶۶ و ۶۷ (ویرایش اول)، سومین گام بازنگری نسخه اول و چاپ ویرایش دوم در سال ۱۳۷۸ انجام شد. بازنگری متن آیین نامه و تدوین ویرایش سوم در سال ۱۳۸۴ صورت گرفت. ویرایش چهارم این استاندارد در سال ۱۳۹۴ توسط کمیته بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله تهیه و تدوین گردید.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ می پردازیم. از این استاندارد در آزمون مذکور یک تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۲۰- قرار است در شهر رودبار استان گیلان یک بیمارستان چهار طبقه به ارتفاع کل ۱۶ متر ساخته شود. برای ساخت این بیمارستان استفاده از کدام سیستم سازه ای زیر مجاز نمی باشد؟

۱) سیستم دوگانه متشکل از سیست قاب خمشی فولادی متوسط+ دیوار برشی بتن آرمه متوسط

۲) سیستم قاب ساختمانی ساده با دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه

۳) سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه

۴) بسیستم دیوارهای باربر با دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیستم ویژه:ز ص۳۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۳-۳-۵-۳ صفحه ۳۶ استاندارد ۲۸۰۰

مطابق جدول پیوست ۱ استاندارد ۲۸۰۰ شهر رودبار استان گیلان در منطقه با خطر نسبی زلزله بسیار زیاد واقع است.(صفحه ۱۴۹)

بیمارستان ها مطابق بند ۱-۶ صفحه ۶ جز ساختمان ها با اهمیت خیلی زیاد می باشند.

بند ۳-۳-۵-۳ در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد فقط باید از سیستم هایی که عنوان (ویژه) دارند استفاده شود.

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آموزشی پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران اردیبهشت ۹۷

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

دیدگاهتان را بنویسید